Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 629
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 581

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 16Letter P, page 17Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 28Letter U, page 29Letter V, page 30Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|Next pageLast page
found: 629 records, displayed 581 - 600

 

book coverPODBORSKÝ, Vladimír.
Úvod do studia archeologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 174 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6160-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJAN, Libor - OBŠUSTA, Petr (Eds.).
Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2002. 300 pp. ISBN 80-86488-09-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku: k dějepisectví přemyslovského období. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2010. 268 pp. ISBN 978-80-86488-68-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFENCL, Marek.
Vinný kámen. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 60 pp. Srdeční výdej, sv. 6. ISBN 978-80-210-5016-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPEŠKOVÁ, Karolína.
Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 205 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6399-0.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover FICNAROVÁ, Michaela.
Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. ISBN 978-80-210-6337-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDARMOPILOVÁ, Zuzana.
Vliv zájmových skupin na reformu zdravotnictví. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 181 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5406-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDVOŘÁK, Tomáš.
Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2012. 469 pp. Knižnice Matice moravské ; sv. 38. ISBN 978-80-86488-92-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVolby – svátek demokracie, nebo pletich?. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 205 pp. ISBN 978-80-210-5823-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil.
Volby do Poslanecké sněmovny 2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover DOČKAL, Vít.
Vratký vzlet Fénixe. Československá strana lidová 1988-1990. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 76 pp. studie, svazek č 33. ISBN 80-210-3587-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMOLÍK, Josef - ŠMÍD, Tomáš a kol..
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 276 pp. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAMAR, Eleonóra.
Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 243 pp. Studie 56. ISBN 978-80-7419-004-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČÁSTEK, Ondřej.
Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 242 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5411-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁVRA, Václav - ŠTELCL, Jindřich.
Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MACEK, Petr - LACINOVÁ, Lenka.
Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2012. 200 pp. ISBN 978-80-87474-46-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACEK, Petr (ed.).
"Wenn es nicht Österreich gegeben hätte.". Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1996, řada 31. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita - Editio Supraphon, 1997. 243 pp. ISBN 80-210-1625-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPEČMAN, Rudolf.
Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa. Započato 23. července 2006. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 385 pp. ISBN 978-80-210-4232-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVITÁK, Zbyněk.
Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|Next pageLast page
found: 629 records, displayed 581 - 600