Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 662
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 581

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 11Letter I, page 11Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 15Letter N, page 17Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 29Letter U, page 30Letter V, page 31Letter W, page 32Letter X, page 32Letter Y, page 32Letter Z, page 32
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|Next pageLast page
found: 662 records, displayed 581 - 600

 

book cover HLADKÝ, Josef.
The Czech and the English names of mushrooms. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 320 pp. ISBN 80-210-1406-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover BRETSCHKO, Gernot - HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František.
The Ecological Importance of River Bottom. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 1995. 172 pp. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol. 91. ISBN 80-210-1089-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOVAČOVSKÁ, Jana - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 pp. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover COELSCH-FOISNER, Sabine (ed.) - FRANKOVÁ, Milada (ed.).
The Human Figure in (Post-) Modern Fantastic Literature and Film. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3550-1, 114 pp. Konference se nekonala.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOSPÍŠIL, Tomáš.
The Progressive Era In American Historical Fiction: John Dos Passos' The 42nd Parallel and E. L. Doctorow's Ragtime. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 118 pp. ISBN 80-210-1748-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverThe Spirit of Brno. Edited by Ludvík Kundera - Alena Mizerová. 2., upr. a dopl. vyd. Brno : VUTIUM ve spolupráci s Brněnským centrem evropských studií, 2006. 181 pp. ISBN 80-214-2912-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Prague Semiotic Stage Revisited II. 2014, roč. 17, č. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-0-384-50214-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOVANEC, Jan (Eds.).
Theory and Practice in English Studies, Volume 1: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 191 pp. ISBN 80-210-3283-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOVANEC, Jan (Eds.).
Theory and Practice in English Studies, Volume 2: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádali / Edited by Pavel Drábek and Jan Chovanec. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 206 pp. ISBN 80-210-3394-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOVANEC, Jan (Eds.).
Theory and Practice in English Studies, Volume 3: Proceedings from The Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 256 pp. ISBN 80-210-3930-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOVANEC, Jan (Eds.).
Theory and Practice in English Studies, Volume 4: Proceedings from The Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 283 pp. ISBN 80-210-3836-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SCHNEIDER, Jiří.
Think-tanky ve visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 104 pp. ISBN 80-210-3104-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Lenka.
Traktát De Amore ve světle dvorské kultury. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 110 pp. Spisy FF MU v Brně ; 410. ISBN 978-80-210-5986-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HODER, Lukáš.
Transatlantické vztahy v době krize : Hegemonie USA a emancipace Evropy po 11. září 2001. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 159 pp. Výzkum, sv. 5. ISBN 978-80-210-5059-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVEJVODOVÁ, Petra.
Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 199 pp. ISBN 978-80-210-7148-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - GALČANOVÁ, Lucie - FERENČUHOVÁ, Slavomíra (Eds.).
Třetí město. Vyd. 1. Brno, Červený Kostelec : Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011. 228 pp. ISBN 978-80-210-5834-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVOBODA, František.
Tři archetypy evropské sociální politiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 158 pp. Edice Hic sunt leones. ISBN 978-80-210-5990-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverTschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. Edited by Tomáš Knoz. Brno : Matice moravská, 2006. 344 pp. ISBN 80-86488-31-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover TUPÝ, Jan.
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 35. ISBN 978-80-210-6821-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverNOVOTNÝ, Petr.
Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 152 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5116-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|Next pageLast page
found: 662 records, displayed 581 - 600