Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 644
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 581

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 28Letter U, page 30Letter V, page 30Letter W, page 31Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|...|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 581 - 600

 

book coverSVOBODA, František.
Tři archetypy evropské sociální politiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 158 pp. Edice Hic sunt leones. ISBN 978-80-210-5990-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverTschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. Edited by Tomáš Knoz. Brno : Matice moravská, 2006. 344 pp. ISBN 80-86488-31-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNOVOTNÝ, Petr.
Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 152 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5116-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PELC, Martin.
Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2009. 392 pp. ISBN 978-80-86488-64-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tcheques. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 571 pp. Spisy Filozofické fakulty, č. 388. ISBN 978-80-210-5124-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDUFEK, Pavel.
Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2010. 300 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5317-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover EHLER, Tomáš.
USA a znovusjednocení Německa. Diplomatický proces v letech 1989-1990. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 132 pp. ISBN 80-210-4067-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.).
Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 123 pp. ISBN 80-210-2219-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr - KOLINSKÁ, Klára - PRAJZNEROVÁ, Kateřina - POSPÍŠIL, Tomáš - VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Eva - HORÁK, Petr.
Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 283 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MACŮREK, Josef.
Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 1998. 184 pp. ISBN 80-902304-3-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOLÁŘ, Ivan.
Úvod do globální analýzy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003. iv, 118 pp. ISBN 80-210-3205-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Úvod do sociální patologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 195 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover ŠIK, František.
Úvod do splajnů. Kapitoly z teorie konstrukce splajnů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 86 pp. ISBN 80-210-2719-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODBORSKÝ, Vladimír.
Úvod do studia archeologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 174 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6160-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJAN, Libor - OBŠUSTA, Petr (Eds.).
Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2002. 300 pp. ISBN 80-86488-09-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVelká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Václav Štěpánek (ed.). 2014.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLKA, Miroslav - MALACH, Roman.
Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. 2014.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku: k dějepisectví přemyslovského období. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2010. 268 pp. ISBN 978-80-86488-68-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFENCL, Marek.
Vinný kámen. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 60 pp. Srdeční výdej, sv. 6. ISBN 978-80-210-5016-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FICNAROVÁ, Michaela.
Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. ISBN 978-80-210-6337-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 581 - 600