Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 622
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 581

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 8Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 15Letter O, page 16Letter P, page 17Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 27Letter U, page 29Letter V, page 29Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|Next pageLast page
found: 622 records, displayed 581 - 600

 

book coverDARMOPILOVÁ, Zuzana.
Vliv zájmových skupin na reformu zdravotnictví. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 181 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5406-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDVOŘÁK, Tomáš.
Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2012. 469 pp. Knižnice Matice moravské ; sv. 38. ISBN 978-80-86488-92-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVolby – svátek demokracie, nebo pletich?. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 205 pp. ISBN 978-80-210-5823-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOČKAL, Vít.
Vratký vzlet Fénixe. Československá strana lidová 1988-1990. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 76 pp. studie, svazek č 33. ISBN 80-210-3587-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMOLÍK, Josef - ŠMÍD, Tomáš a kol..
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 276 pp. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAMAR, Eleonóra.
Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 243 pp. Studie 56. ISBN 978-80-7419-004-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČÁSTEK, Ondřej.
Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 242 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5411-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁVRA, Václav - ŠTELCL, Jindřich.
Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. ISBN 978-80-210-6715-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MACEK, Petr - LACINOVÁ, Lenka.
Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2012. 200 pp. ISBN 978-80-87474-46-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACEK, Petr (ed.).
"Wenn es nicht Österreich gegeben hätte.". Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1996, řada 31. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita - Editio Supraphon, 1997. 243 pp. ISBN 80-210-1625-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PEČMAN, Rudolf.
Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa. Započato 23. července 2006. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 385 pp. ISBN 978-80-210-4232-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVITÁK, Zbyněk.
Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SCHATZ, Gottfried.
Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech. Přeložily Bohumila Ruth Finkelová a Alena Gremingerová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. Poprvé v češtině, sv. 2. ISBN 978-80-210-6985-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MEDUNOVÁ, Pavla.
Za každý vnější den. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 50 pp. Edice Srdeční výdej, sv. 10. ISBN 978-80-210-5802-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHORÁČEK, Martin.
Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal; VUT v Brně, 2013. 447 pp. ISBN 978-80-214-4586-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSTÝSKALÍKOVÁ, Věra - SMEKAL, Hubert (eds.).
Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 204 pp. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŠEJA, Pavel (ed.).
Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 110 pp. Ediční řada Studie, 23. ISBN 80-210-2740-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverANTONÍN, Robert.
Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Vyd. 1. Brno : Matice Moravská, 2009. 304 pp. Knižnice Matice Moravské 26. ISBN 978-80-86488-63-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMIKULOVÁ, Jana.
Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 402 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7039-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|Next pageLast page
found: 622 records, displayed 581 - 600