Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1026
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 5Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 9Letter E, page 12Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 19Letter I, page 20Letter J, page 20Letter K, page 22Letter L, page 28Letter M, page 29Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 35Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 41Letter T, page 47Letter U, page 48Letter V, page 48Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1026 records, displayed 221 - 240

 
Ehler, Tomáš

book cover EHLER, Tomáš.
USA a znovusjednocení Německa. Diplomatický proces v letech 1989-1990. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 132 pp. ISBN 80-210-4067-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBALÍK, Stanislav - PINK, Michal - VODA, Petr - EIBL, Otto - DVOŘÁKOVÁ, Monika - GONGALA, Petr - GREGOR, Kamil - GREGOR, Miloš - HAVLÍK, Vlastimil - HRBKOVÁ, Lenka - MACKOVÁ, Alena - NOVÝ, Michal - SMOLKOVÁ, Andrea - ŠIMRAL, Vít.
Krajské volby 2012. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Elbl, Petr

book cover BAKALA, Jaroslav.
Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku: výbor z článků a studií. Edited by Martin Wihoda - Petr Elbl. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2002. 558 pp. ISBN 80-86488-08-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Erban, Vojtěch

book coverDROZDOVÁ, Eva - BALUEVA, Tatiana S. - VESELOVSKAYA, Elizaveta - SMRČKA, Václav - BENEŠOVÁ, Jana - BŮZEK, František - ERBAN, Vojtěch - KANICKÝ, Viktor - OVESNÁ, Petra - NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - VAŇHAROVÁ, Michaela - ZOCOVÁ, Jarmila - MATĚJÍČKOVÁ, Andrea.
Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 218 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5643-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 pp. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš.
Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 pp. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 342 pp. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2006. 387 pp. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno : Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 271 pp. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš.
Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura, 2007. 381 pp. země a kultura ve střední Evropě, sv. 6. ISBN 978-80-86488-43-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - FERENČUHOVÁ, Slavomíra - GALČANOVÁ, Lucie (Eds.).
Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. Vyd. 1. Červený Kostelec, Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. 281 pp. ISBN 978-80-87378-44-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFERENČUHOVÁ, Slavomíra.
Meno, mesto, vec. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 275 pp. EDIS 7. ISBN 978-80-210-5583-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - GALČANOVÁ, Lucie - FERENČUHOVÁ, Slavomíra (Eds.).
Třetí město. Vyd. 1. Brno, Červený Kostelec : Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011. 228 pp. ISBN 978-80-210-5834-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFIALA, Petr.
Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 380 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Ficnarová, Michaela

book cover FICNAROVÁ, Michaela.
Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. ISBN 978-80-210-6337-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Filipová, Martina

book cover GUTH, Jiří - JOHANISOVÁ, Naděžda - FILIPOVÁ, Martina.
Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 126 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5245-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fischer, Gero

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fišer, Zdeněk

book cover FIŠER, Zdeněk.
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech I. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2011. 470 pp. Prameny dějin moravských 22. ISBN 978-80-86488-89-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Daniel Svoboda. Dokumenty III. Korespondence s přáteli 2. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2008. 420 pp. Prameny dějin moravských, sv. 17. ISBN 978-80-86488-54-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1026 records, displayed 221 - 240