Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our New titles catalogue

Total number of titles: 599
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 11Letter L, page 15Letter M, page 15Letter N, page 18Letter O, page 19Letter P, page 20Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 27Letter U, page 28Letter V, page 28Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 599 records, displayed 221 - 240

 

book coverHARDY, Stephen Paul - HORÁKOVÁ, Martina - KAYLOR, Michael Matthew - PRAJZNEROVÁ, Kateřina.
Alternatives in Biography : Writing Lives in Diverse English-language Contexts. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno : Masaryk University Press, 2011. 300 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5757-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKAYLOR, Michael Matthew.
Secreted Desires: The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde. Vyd. 1st ed. Brno : Masaryk University Press, 2006. 497 pp. edice neuvedena. ISBN 80-210-4126-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKAYLOR, Michael Matthew.
The Collected Works and Commissioned Biography of Edward Perry Warren, Volume 1. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno : Masaryk University Press, 2013. 738 pp. Volume 1. ISBN 978-80-210-6345-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKAYLOR, Michael Matthew.
The Collected Works and Commissioned Biography of Edward Perry Warren, Volume 2. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno, Czech Republic : Masaryk University Press, 2013. 764 pp. Volume 2. ISBN 978-80-210-6346-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KUČA, Martin - KAZDOVÁ, Eliška - HLADILOVÁ, Šárka - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - PROKEŠ, Lubomír.
Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 268 pp. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - KRČÁL, Michal - ŠKAPA, Radoslav.
Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 83 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6600-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena.
Hodnota a e-business. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 181 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5506-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠKAPA, Radoslav - KLAPALOVÁ, Alena.
Řízení zpětných toků. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 105 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5691-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav - KRČÁL, Michal.
Specifika řízení zpětných toků. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 134 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6076-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Klapka, Pavel

book coverFRANTÁL, Bohumil - MARYÁŠ, Jaroslav - JAŇURA, Jakub - KLAPKA, Pavel - KUNC, Josef - NOVÁKOVÁ, Eva - OSMAN, Robert - SIWEK, Tadeusz - SZCZYRBA, Zdeněk - TONEV, Petr - TOUŠEK, Václav.
Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5756-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Klápště, Jan

Moravskoslezská škola doktorských studií. Edited by Zdeněk Měřínský - Jan Klápště, Translated by Bernd Magar - Irm. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 226 pp. ISBN 9788021047495.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

HEJHAL, Petr.
Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Edited by Zdeněk Měřínský - Jan Klápště. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 92 pp. ISBN 9788021061002.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverWINKLER, Jiří - KLIMPLOVÁ, Lenka (eds.).
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 225 pp. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kmeť, Jakub

book coverBALÍK, Stanislav - HAVLÍK, Vlastimil - HAVLÍK, Vratislav - KMEŤ, Jakub - SVAČINOVÁ, Petra.
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 pp. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kočí, Martin

book coverCHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - MICHALCOVÁ, Dana - CHYTRÁ, Magdaléna - DANĚK, Pavel - GRULICH, Vít - HÉDL, Radim - JONGEPIER, Jan Wim - JONGEPIEROVÁ, Ivana - KOČÍ, Martin - NOVÁK, Pavel - PETERKA, Tomáš - ROLEČEK, Jan - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - TICHÝ, Lubomír.
Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. ISBN 978-80-210-7862-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOKEŠ, Radomír.
Rozbor filmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kolmaš, Josef

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 132 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2887-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12: Smrt a pohřbívání u Tibeťanů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 88 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3045-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3218-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 599 records, displayed 221 - 240