Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1455
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 9Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 13Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 23Letter I, page 25Letter J, page 25Letter K, page 28Letter L, page 37Letter M, page 38Letter N, page 44Letter O, page 46Letter P, page 47Letter Q, page 53Letter R, page 53Letter S, page 56Letter T, page 66Letter U, page 67Letter V, page 67Letter W, page 71Letter X, page 72Letter Y, page 72Letter Z, page 72
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1455 records, displayed 221 - 240

 

book coverDOŠLÁ, Zuzana - DOŠLÝ, Ondřej.
Diferenciální počet funkcí více proměnných. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. iv, 144 pp. ISBN 80-210-4159-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOŠLÝ, Ondřej - ZEMÁNEK, Petr.
Integrální počet v R. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 222 pp. ISBN 978-80-210-5635-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOŠLÁ, Zuzana - DOŠLÝ, Ondřej.
Metrické prostory. Teorie a příklady. 3., přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. viii, 90 s pp. ISBN 80-210-4160-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOŠLÝ, Ondřej.
Základy konvexní analýzy a optimalizace v R^n. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 194 pp. ISBN 80-210-3905-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOUŠEK, Roman.
Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 289 pp. Etnologické studie 6. ISBN 978-80-210-4966-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁBEK, Pavel.
Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 216 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně (FF). ISBN 978-80-210-5281-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁBEK, Pavel.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S. Řada anglistická. 10. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 225 pp. Brno studies in English; vol. 30. ISBN 80-210-3631-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁBEK, Pavel.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S. Řada anglistická. 9. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 162 pp. Brno studies in English; vol. 29. ISBN 80-210-3346-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOVANEC, Jan (Eds.).
Theory and Practice in English Studies, Volume 2: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádali / Edited by Pavel Drábek and Jan Chovanec. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 206 pp. ISBN 80-210-3394-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Drahoš, Zdeněk

book coverOsobnosti moravských dějin (1). Edited by Demeter Malaťák - Pavel Pumpr - Libor Jan - Zdeněk Drahoš. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 516 pp. ISBN 80-86488-38-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverAntonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Ed. Daniel Drápala. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 219 pp. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁPELA, Martin.
Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 114 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5681-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRESLER, Petr - MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk (Eds.).
Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 222 pp. ISBN 978-80-210-4971-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRESLER, Petr.
Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. ISBN 978-80-210-6680-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - VALDHANS, Jiří - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - KOVÁČOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 120 pp. Učebnice - č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDROZDOVÁ, Eva.
Břeclav - Pohansko VI. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 146 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, sv. č. 358. ISBN 80-210-2370-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDROZDOVÁ, Eva - BALUEVA, Tatiana S. - VESELOVSKAYA, Elizaveta - SMRČKA, Václav - BENEŠOVÁ, Jana - BŮZEK, František - ERBAN, Vojtěch - KANICKÝ, Viktor - OVESNÁ, Petra - NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - VAŇHAROVÁ, Michaela - ZOCOVÁ, Jarmila - MATĚJÍČKOVÁ, Andrea.
Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 218 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5643-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

DROZDOVÁ, Eva.
Základy osteometrie. Vyd. 1. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 pp. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDUDOVÁ, Jana - JANČÁŘOVÁ, Ilona - PEKÁREK, Milan - PRŮCHOVÁ, Ivana.
Právo životního prostředí 3.díl. In Právo životního prostředí 3.díl. Vyd. 2.přepracované. Brno : Právnická fakulta MU, 2007. Edice učebnic PrF MU č. 390, ISBN 978-80-210-4299-5, pp. 300 - 327.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1455 records, displayed 221 - 240