Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1042
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 7Letter D, page 8Letter E, page 11Letter F, page 11Letter G, page 13Letter H, page 13Letter CH, page 18Letter I, page 19Letter J, page 19Letter K, page 21Letter L, page 27Letter M, page 28Letter N, page 33Letter O, page 34Letter P, page 35Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 40Letter T, page 47Letter U, page 48Letter V, page 48Letter W, page 51Letter X, page 52Letter Y, page 52Letter Z, page 52
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 221 - 240

 
Filipová, Martina

book cover GUTH, Jiří - JOHANISOVÁ, Naděžda - FILIPOVÁ, Martina.
Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 126 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5245-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fischer, Gero

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fišer, Zdeněk

book cover FIŠER, Zdeněk.
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech I. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2011. 470 pp. Prameny dějin moravských 22. ISBN 978-80-86488-89-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Daniel Svoboda. Dokumenty III. Korespondence s přáteli 2. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2008. 420 pp. Prameny dějin moravských, sv. 17. ISBN 978-80-86488-54-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Dokumenty IV. Korespondence Daniela Slobody s J. M. Hurbanem. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 636 pp. Prameny dějin moravských ; sv. 18. ISBN 978-80-86488-62-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 484 pp. Prameny dějin moravských, sv. 11. ISBN 80-86488-29-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLAŠAR, Martin.
Poème électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varèse - I. Xenakis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 162 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Flodr, Miroslav

book cover JAN Z GELNHAUSENU.
Příručka práva městského: (Manipulus vel directorium iuris civilis). Edited by Miroslav Flodr. Vyd. 1. Brno : Matice Moravská, 2008. 402 pp. ISBN 978-80-86488-52-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FLODR, Miroslav.
Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2001. 519 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FLODR, Miroslav.
Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 944 pp. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFORBELSKÁ, Marie.
Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 251 pp. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na konci tisíciletí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. 206 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 325. ISBN 80-210-2148-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, 347. ISBN 80-210-3290-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Human Relationships in the Novels of Iris Murdoch. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 96 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 305. ISBN 80-210-1191-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Frantál, Bohumil

book coverKUNC, Josef - MARYÁŠ, Jaroslav - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil - SIWEK, Tadeusz - HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - SZCZYRBA, Zdeněk - ZUSKÁČOVÁ, Veronika.
Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. elektron. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 194 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6465-2.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover FRANTÁL, Bohumil - MARYÁŠ, Jaroslav - JAŇURA, Jakub - KLAPKA, Pavel - KUNC, Josef - NOVÁKOVÁ, Eva - OSMAN, Robert - SIWEK, Tadeusz - SZCZYRBA, Zdeněk - TONEV, Petr - TOUŠEK, Václav.
Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5756-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFUČÍK, Petr.
Rozvod a změny reprodukčních strategií. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 168 pp. studie. ISBN 978-80-210-6093-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFUCHS, Eduard.
Diskrétní matematika pro učitele. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 178 pp. ISBN 80-210-2703-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFUCHS, Eduard.
Diskrétní matematika pro učitele. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 178 pp. ISBN 978-80-210-5459-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 221 - 240