Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our New titles catalogue

Total number of titles: 579
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 9Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 10Letter L, page 14Letter M, page 14Letter N, page 17Letter O, page 18Letter P, page 19Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 27Letter U, page 27Letter V, page 27Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 579 records, displayed 221 - 240

 

book coverKOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3218-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Konečná, Věra

book cover KONEČNÁ, Věra.
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 202 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5325-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Konečný, Štěpán

book cover KONEČNÝ, Štěpán.
Fenomén lhaní v prostředí internetu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 121 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5488-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kopeček, Oldřich

book cover NOVOTNÝ, Miroslav - KOPEČEK, Oldřich - CHVALINA, Jan.
Homomorphic Transformations: Why and possible ways to How. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 361 pp. Folia Mathematica 17. ISBN 978-80-210-5831-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Enklitika v češtině barokní doby. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 360 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6264-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Koubek, Martin

book cover KOUBEK, Martin.
Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 189 pp. EDIS, sv. 11. ISBN 978-80-210-6550-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kovačovská, Jana

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOVAČOVSKÁ, Jana - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 pp. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODBORSKÝ, Vladimír - KOVÁRNÍK, Jaromír.
Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 300 pp. Postavy moravské archeologie. Nová řada ; sv. 3. ISBN 978-80-210-6173-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Krašovec, Alenka

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - KRČÁL, Michal - ŠKAPA, Radoslav.
Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 83 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6600-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav - KRČÁL, Michal.
Specifika řízení zpětných toků. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 134 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6076-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRČÁL, Ondřej.
An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7423-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKVIZDA, Martin - TOMEŠ, Zdeněk - BIL, Jaroslav - HAJKO, Vladimír - HOUŠKA, Tomáš - CHVÁTAL, Filip - KRČÁL, Ondřej - KVASNIČKA, Michal - NEDVĚDOVÁ, Kateřina - NĚMEC, Daniel - NIGRIN, Tomáš - REDERER, Václav - SEIDENGLANZ, Daniel - STANĚK, Rostislav.
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKREJČÍ, Pavel.
Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMATYÁŠ, Václav (Vašek) - KRHOVJÁK, Jan.
Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kristová, Lucie

book coverGREGEROVÁ, Miroslava - ČOPJAKOVÁ, Renata - BERÁNKOVÁ, Veronika - BIBR, Petr - GOŠ, Vladimír - HANULÁKOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - KRISTOVÁ, Lucie - KULJOVSKÁ, Zuzana - MACHÁČEK, Jiří - MAZUCH, Marian - PROCHÁZKA, Rudolf - ŠKODA, Radek - VŠIANSKÝ, Dalibor.
Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKROUPA, Jiří.
Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 343 pp. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan.
Evropa ve světové ekonomice - historická perspektiva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 414 pp. Monografie, svazek č.48. ISBN 978-80-210-6146-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 579 records, displayed 221 - 240