Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our New titles catalogue

Total number of titles: 584
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 3Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 9Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 10Letter L, page 14Letter M, page 14Letter N, page 18Letter O, page 19Letter P, page 19Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 27Letter U, page 27Letter V, page 27Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 221 - 240

 

book coverWINKLER, Jiří - KLIMPLOVÁ, Lenka (eds.).
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 225 pp. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kmeť, Jakub

book coverBALÍK, Stanislav - HAVLÍK, Vlastimil - HAVLÍK, Vratislav - KMEŤ, Jakub - SVAČINOVÁ, Petra.
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 pp. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kočí, Martin

book coverCHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - MICHALCOVÁ, Dana - CHYTRÁ, Magdaléna - DANĚK, Pavel - GRULICH, Vít - HÉDL, Radim - JONGEPIER, Jan Wim - JONGEPIEROVÁ, Ivana - KOČÍ, Martin - NOVÁK, Pavel - PETERKA, Tomáš - ROLEČEK, Jan - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - TICHÝ, Lubomír.
Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. ISBN 978-80-210-7862-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOKEŠ, Radomír.
Rozbor filmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kolmaš, Josef

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 132 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2887-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12: Smrt a pohřbívání u Tibeťanů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 88 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3045-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3218-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Konečná, Věra

book cover KONEČNÁ, Věra.
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 202 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5325-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Konečný, Štěpán

book cover KONEČNÝ, Štěpán.
Fenomén lhaní v prostředí internetu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 121 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5488-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kopeček, Oldřich

book cover NOVOTNÝ, Miroslav - KOPEČEK, Oldřich - CHVALINA, Jan.
Homomorphic Transformations: Why and possible ways to How. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 361 pp. Folia Mathematica 17. ISBN 978-80-210-5831-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Enklitika v češtině barokní doby. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 360 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6264-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Koubek, Martin

book cover KOUBEK, Martin.
Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 189 pp. EDIS, sv. 11. ISBN 978-80-210-6550-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Kovačovská, Jana

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOVAČOVSKÁ, Jana - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 pp. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODBORSKÝ, Vladimír - KOVÁRNÍK, Jaromír.
Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 300 pp. Postavy moravské archeologie. Nová řada ; sv. 3. ISBN 978-80-210-6173-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Krašovec, Alenka

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - KRČÁL, Michal - ŠKAPA, Radoslav.
Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 83 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6600-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav - KRČÁL, Michal.
Specifika řízení zpětných toků. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 134 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6076-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 221 - 240