Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1098
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 221

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 7Letter D, page 8Letter E, page 11Letter F, page 11Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 19Letter I, page 20Letter J, page 20Letter K, page 22Letter L, page 28Letter M, page 29Letter N, page 34Letter O, page 36Letter P, page 36Letter Q, page 41Letter R, page 41Letter S, page 43Letter T, page 50Letter U, page 51Letter V, page 51Letter W, page 54Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1098 records, displayed 221 - 240

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - FERENČUHOVÁ, Slavomíra - GALČANOVÁ, Lucie (Eds.).
Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. Vyd. 1. Červený Kostelec, Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. 281 pp. ISBN 978-80-87378-44-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFERENČUHOVÁ, Slavomíra.
Meno, mesto, vec. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 275 pp. EDIS 7. ISBN 978-80-210-5583-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - GALČANOVÁ, Lucie - FERENČUHOVÁ, Slavomíra (Eds.).
Třetí město. Vyd. 1. Brno, Červený Kostelec : Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011. 228 pp. ISBN 978-80-210-5834-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFIALA, Petr.
Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 380 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Ficnarová, Michaela

book cover FICNAROVÁ, Michaela.
Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. ISBN 978-80-210-6337-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Filipová, Martina

book cover GUTH, Jiří - JOHANISOVÁ, Naděžda - FILIPOVÁ, Martina.
Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 126 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5245-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fischer, Gero

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Fišer, Zdeněk

book cover FIŠER, Zdeněk.
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech I. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2011. 470 pp. Prameny dějin moravských 22. ISBN 978-80-86488-89-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Daniel Svoboda. Dokumenty III. Korespondence s přáteli 2. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2008. 420 pp. Prameny dějin moravských, sv. 17. ISBN 978-80-86488-54-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Dokumenty IV. Korespondence Daniela Slobody s J. M. Hurbanem. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 636 pp. Prameny dějin moravských ; sv. 18. ISBN 978-80-86488-62-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover FIŠER, Zdeněk.
Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 484 pp. Prameny dějin moravských, sv. 11. ISBN 80-86488-29-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLAŠAR, Martin.
Poème électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varèse - I. Xenakis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 162 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Flodr, Miroslav

book cover JAN Z GELNHAUSENU.
Příručka práva městského: (Manipulus vel directorium iuris civilis). Edited by Miroslav Flodr. Vyd. 1. Brno : Matice Moravská, 2008. 402 pp. ISBN 978-80-86488-52-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLODR, Miroslav.
Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2001. 519 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLODR, Miroslav.
Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 944 pp. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFORBELSKÁ, Marie.
Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 251 pp. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na konci tisíciletí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. 206 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 325. ISBN 80-210-2148-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, 347. ISBN 80-210-3290-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Human Relationships in the Novels of Iris Murdoch. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 96 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 305. ISBN 80-210-1191-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1098 records, displayed 221 - 240