Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1011
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 9Letter E, page 11Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 19Letter I, page 20Letter J, page 20Letter K, page 21Letter L, page 27Letter M, page 28Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 34Letter Q, page 38Letter R, page 38Letter S, page 40Letter T, page 46Letter U, page 47Letter V, page 47Letter W, page 50Letter X, page 50Letter Y, page 50Letter Z, page 50
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1011 records, displayed 801 - 820

 

book coverSEKOT, Aleš.
Úvod do sociální patologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 195 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVOBODA, Jiří - MIKULÍK, Jan - NOVÁK, Martin - POLANSKÁ, Michaela - SCHENK, Zdeněk - WILCZYŃSKI, Jaroslaw - WOJTAL, Piotr.
Předmostí. Building an authentic museum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2013. 79 pp. The Dolní Věstonice Studies 19. ISBN 978-80-210-6189-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Schneider, Jiří

book cover SCHNEIDER, Jiří.
Think-tanky ve visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 104 pp. ISBN 80-210-3104-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Schütz, Ondrej

book coverČERNOCH, Filip - HUSÁK, Jan - SCHÜTZ, Ondrej - VÍT, Michal.
Political parties and nationalism in Visegrad countries. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 236 pp. Monografie, svazek č. 42. ISBN 978-80-210-5658-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSCHWARZ, Michal.
Blažek, Václav. Tocharian Studies. Works 1. (ed. Michal Schwarz). editor. Vyd. první. Brno : Masaryk University, 2011. ISBN 978-80-210-5600-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Simmons, Michael J.

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava.
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 230 pp. ISBN 978-80-210-7149-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej (Eds.).
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Vyd. první. Brno/Boskovice : František Šalé - Albert, 2008. 328 pp. ISBN 978-80-7326-140-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSIROVÁTKA, Tomáš.
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 240 pp. ISBN 80-210-3455-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Siwek, Tadeusz

book coverFRANTÁL, Bohumil - MARYÁŠ, Jaroslav - JAŇURA, Jakub - KLAPKA, Pavel - KUNC, Josef - NOVÁKOVÁ, Eva - OSMAN, Robert - SIWEK, Tadeusz - SZCZYRBA, Zdeněk - TONEV, Petr - TOUŠEK, Václav.
Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5756-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Skočovský, Karel

book cover SKOČOVSKÝ, Karel.
Fertility Awareness-based Methods of Conception Regulation: Determinants of Choice and Acceptability. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-4624-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSKOPAL, Pavel.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O. Řada filmologická. 2. Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 248 pp. ISBN 80-210-3913-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKUČERA, Radan - SKULA, Ladislav.
Číselné obory. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 95 pp. ISBN 80-210-1965-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Skupnik, Jaroslav

book cover SKUPNIK, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 33. Kultury sexuality: Západ a ženská obřízka. Kulturně antropologická perspektiva. 1. vyd. Brno : Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2007. 54 pp. ISBN 978-80-210-4494-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMEKAL, Hubert.
Lidská práva v Evropské unii. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2009. 288 pp. Monografie, svazek č. 28. ISBN 978-80-210-5045-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMEKAL, Hubert - POSPÍŠIL, Ivo.
Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 216 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSTÝSKALÍKOVÁ, Věra - SMEKAL, Hubert (eds.).
Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 204 pp. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMOLÍK, Josef - ŠMÍD, Tomáš a kol..
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 276 pp. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBALÍK, Stanislav - PINK, Michal - VODA, Petr - EIBL, Otto - DVOŘÁKOVÁ, Monika - GONGALA, Petr - GREGOR, Kamil - GREGOR, Miloš - HAVLÍK, Vlastimil - HRBKOVÁ, Lenka - MACKOVÁ, Alena - NOVÝ, Michal - SMOLKOVÁ, Andrea - ŠIMRAL, Vít.
Krajské volby 2012. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1011 records, displayed 801 - 820