Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1058
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 7Letter D, page 8Letter E, page 11Letter F, page 11Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 18Letter I, page 19Letter J, page 19Letter K, page 21Letter L, page 27Letter M, page 28Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 35Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 41Letter T, page 48Letter U, page 49Letter V, page 49Letter W, page 52Letter X, page 53Letter Y, page 53Letter Z, page 53
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1058 records, displayed 801 - 820

 

book coverROZKOŠNÝ, Rudolf - VAŇHARA, Jaromír.
Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Univ. Masar. Brun., Biol., 99. Brno : Masaryk University, 1998. 219 pp. ISBN 80-210-1958-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROZKOŠNÝ, Rudolf - VAŇHARA, Jaromír.
Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Brno : Masaryk University, 1999. 237 pp. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. ISBN 80-210-2021-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVAŇHARA, Jaromír - ROZKOŠNÝ, Rudolf.
Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 95. Brno : Masaryk University, 1997. 236 pp. ISBN 80-210-1548-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROZKOŠNÝ, Rudolf - VAŇHARA, Jaromír.
Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masar. Brun., Biol., 94. Brno : Masaryk University, 1996. 224 pp. ISBN 80-210-1302-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRMÍČKOVÁ, Helena - PUMPROVÁ, Anna - RŮŽIČKOVÁ, Dana - ŠVANDA, Libor (Eds.).
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno : Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 pp. ISBN 80-86488-35-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVICHEREK, Jiří - ANTONÍN, Vladimír - DANIHELKA, Jiří - GRULICH, Vít - GRUNA, Bronislav - HRADÍLEK, Zbyněk - ŘEHOŘEK, Vladimír - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - VAMPOLA, Petr - VÁGNER, Alois.
Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 362 pp. ISBN 80-210-2386-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Řepa, Milan

book cover KUBÍČEK, Tomáš - ŘEPA, Milan.
Jan Ohéral a jeho doba. Časopis Matice moravské, 2010, supplementum 2. Vyd. 1. Brno : Matice moravská; Muzejní a vlastivědná společnost, 2010. 148 pp. Časopis Matice moravské, 2010, supplementum 2. ISBN 978-80-7275-084-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBOROVSKÝ, Tomáš - HANUŠ, Jiří - ŘEPA, Milan.
Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno : Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 pp. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŘEŽUCHOVÁ, Markéta.
Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 176 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMATYÁŠ, Václav (Vašek) - KRHOVJÁK, Jan.
Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŘIHÁČEK, Tomáš.
Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 240 pp. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSAXONBERG, Steven - KAMPICHLER, Martina - JANOUŠKOVÁ, Miroslava.
Mothers – Grandmothers – Daughters? Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno. 1. elektron. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6712-7.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverPOL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - NOVOTNÝ, Petr - SEDLÁČEK, Martin.
Když se školy učí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 196 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6130-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEDLÁČEK, Milan - SUCHÁNEK, Petr - ŠPALEK, Jiří.
Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 127 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6075-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSUCHÁNEK, Petr - SEDLÁČEK, Milan - ŠPALEK, Jiří - ŠTAMFESTOVÁ, Petra.
Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 132 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5688-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
L´oeuvre mobile de Michel Butor. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 147 pp. Spisy FF MU v Brně, 414. ISBN 978-80-210-6220-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Sedlák, Jan

book cover SEDLÁK, Jan.
Bydlení uprostřed zahrad. Masarykova čtvrť v Brně. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013. 55 pp. ISBN 978-80-214-4750-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEDLATÁ, Michaela - KANIOK, Petr.
Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. Vyd. 1. Brno : Muni Press, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6623-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverKVIZDA, Martin - TOMEŠ, Zdeněk - BIL, Jaroslav - HAJKO, Vladimír - HOUŠKA, Tomáš - CHVÁTAL, Filip - KRČÁL, Ondřej - KVASNIČKA, Michal - NEDVĚDOVÁ, Kateřina - NĚMEC, Daniel - NIGRIN, Tomáš - REDERER, Václav - SEIDENGLANZ, Daniel - STANĚK, Rostislav.
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Sekaninová, Anna

book coverJANYŠKA, Josef - SEKANINOVÁ, Anna.
Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 178 pp. ISBN 80-210-2604-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1058 records, displayed 801 - 820