Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our New titles catalogue

Total number of titles: 599
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 580

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 11Letter L, page 15Letter M, page 15Letter N, page 18Letter O, page 19Letter P, page 20Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 27Letter U, page 28Letter V, page 28Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|Next pageLast page
found: 599 records, displayed 580 - 599

 
Vrhel, František

book cover VRHEL, František - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy, dějiny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 88 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3069-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VRHEL, František - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2821-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverGREGEROVÁ, Miroslava - ČOPJAKOVÁ, Renata - BERÁNKOVÁ, Veronika - BIBR, Petr - GOŠ, Vladimír - HANULÁKOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - KRISTOVÁ, Lucie - KULJOVSKÁ, Zuzana - MACHÁČEK, Jiří - MAZUCH, Marian - PROCHÁZKA, Rudolf - ŠKODA, Radek - VŠIANSKÝ, Dalibor.
Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVYKOUPIL, Libor.
Jiří Stříbrný. Portrét politika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Matice moravská, 2003. 386 pp. Knižnice Matice moravské sv. 12. ISBN 80-210-3241-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverWASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 340 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6478-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Wilczyński, Jaroslaw

book coverSVOBODA, Jiří - MIKULÍK, Jan - NOVÁK, Martin - POLANSKÁ, Michaela - SCHENK, Zdeněk - WILCZYŃSKI, Jaroslaw - WOJTAL, Piotr.
Předmostí. Building an authentic museum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2013. 79 pp. The Dolní Věstonice Studies 19. ISBN 978-80-210-6189-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverWINKLER, Jiří - KLIMPLOVÁ, Lenka (eds.).
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 225 pp. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Wojtal, Piotr

book coverSVOBODA, Jiří - MIKULÍK, Jan - NOVÁK, Martin - POLANSKÁ, Michaela - SCHENK, Zdeněk - WILCZYŃSKI, Jaroslaw - WOJTAL, Piotr.
Předmostí. Building an authentic museum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2013. 79 pp. The Dolní Věstonice Studies 19. ISBN 978-80-210-6189-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Wojtas, Kinga

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Wollman, Slavomír

book cover WOLLMAN, Slavomír.
Slovanské literatury ve střední Evropě. Zelenka, Miloš (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 236 pp. Slavica Universitatis Masarykianae, sv. 1. ISBN 978-80-210-6127-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOVAČOVSKÁ, Jana - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 pp. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Zeisel, Hans

book cover JAHODA, Marie - LAZARSFELD, Paul F. - ZEISEL, Hans.
Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných. Přel. Tomáš Vais. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 182 pp. Edice Poprvé v češtině. Sv. 1. ISBN 978-80-210-6226-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverZEMAN, Jaromír.
Die Marienlegende des Heinrich Clusenere : Manuskript, diplomatischer Abdruck, Übersetzung, Kommentar. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 443 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5775-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOŠLÝ, Ondřej - ZEMÁNEK, Petr.
Integrální počet v R. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 222 pp. ISBN 978-80-210-5635-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Zocová, Jarmila

book coverDROZDOVÁ, Eva - BALUEVA, Tatiana S. - VESELOVSKAYA, Elizaveta - SMRČKA, Václav - BENEŠOVÁ, Jana - BŮZEK, František - ERBAN, Vojtěch - KANICKÝ, Viktor - OVESNÁ, Petra - NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - VAŇHAROVÁ, Michaela - ZOCOVÁ, Jarmila - MATĚJÍČKOVÁ, Andrea.
Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 218 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5643-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverZOUNEK, Jiří.
E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Zvěřina, Jaroslav

book cover ZVĚŘINA, Jaroslav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2822-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKALICHOVÁ, Miriam - BALÁŽ, Josef - BEDŘICH, Petr - ZVONAŘ, Martin.
Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 193 pp. ISBN 978-80-210-5551-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Ženíšek, Alexander

book cover ŽENÍŠEK, Alexander.
Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 110 pp. ISBN 978-80-210-8043-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|Next pageLast page
found: 599 records, displayed 580 - 599