Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1098
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 7Letter D, page 8Letter E, page 11Letter F, page 11Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 19Letter I, page 20Letter J, page 20Letter K, page 22Letter L, page 28Letter M, page 29Letter N, page 34Letter O, page 36Letter P, page 36Letter Q, page 41Letter R, page 41Letter S, page 43Letter T, page 50Letter U, page 51Letter V, page 51Letter W, page 54Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1098 records, displayed 801 - 820

 

book coverPŠEJA, Pavel (ed.).
Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 110 pp. Ediční řada Studie, 23. ISBN 80-210-2740-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Pšenička, Josef

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Pumpr, Pavel

book coverOsobnosti moravských dějin (1). Edited by Demeter Malaťák - Pavel Pumpr - Libor Jan - Zdeněk Drahoš. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 516 pp. ISBN 80-86488-38-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPUMPR, Pavel.
Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. vydání 1. Brno : Matice moravská, 2010. 424 pp. Knižnice Matice moravské, svazek 31. ISBN 978-80-86488-73-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverAMBROŽOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Tomáš - CHOCHOLÁČ, Bronislav - JAN, Libor - PUMPR, Pavel (Eds.).
Historik na Moravě. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 908 pp. ISBN 978-80-86488-57-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRMÍČKOVÁ, Helena - PUMPROVÁ, Anna - RŮŽIČKOVÁ, Dana - ŠVANDA, Libor (Eds.).
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno : Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 pp. ISBN 80-86488-35-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Ráb, Miloš

book cover RÁB, Miloš.
Komplexní čísla v elementární matematice. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. vii, 209 s pp. ISBN 80-210-1475-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover RÁB, Miloš.
Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ii, 96 pp. ISBN 80-210-3416-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKALAS, Josef - RÁB, Miloš.
Obyčejné diferenciální rovnice. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 207 pp. ISBN 80-210-2589-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠIC, Ladislav.
Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 1995. 192 pp. ISBN 80-210-1155-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠIC, Ladislav - HAMANOVÁ, Jana.
Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 324 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-4952-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOCOURKOVÁ, Jiřina - RABUŠIC, Ladislav (Eds.).
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 pp. ISBN 80-86561-93-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOL, Milan - RABUŠICOVÁ, Milada - NOVOTNÝ, Petr.
Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 115 pp. 1. ISBN 80-210-4210-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠICOVÁ, Milada - KAMANOVÁ, Lenka - PEVNÁ, Kateřina.
O mezigeneračním učení. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 212 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5750-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠICOVÁ, Milada - ŠEĎOVÁ, Klára - TRNKOVÁ, Kateřina - ČIHÁČEK, Vlastimil.
Škola a (versus) rodina. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 176 pp. Neuveden. ISBN 80-210-3598-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Radek, Štěpánek

book cover RADEK, Štěpánek.
Krajky Pagu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 61 pp. Srdeční výdej, sv. 13. ISBN 978-80-210-6317-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPETROVIĆOVÁ, Katarina - RADOVÁ, Irena (Eds.).
Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate. Na počest Daši Bartoňkové. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 412 pp. ISBN 978-80-210-5000-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverLaetae segetes iterum. Edited by Daša Bartoňková - Katarina Petrovićová - Irena Radová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 447 pp. ISBN 978-80-210-4775-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNECHUTOVÁ, Jana - RADOVÁ, Irena (edd.).
Laetae segetes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 196 pp. Laetae segetes I. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v roce 2005 v Brně. ISBN 80-210-4069-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1098 records, displayed 801 - 820