Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1455
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 5Letter C, page 9Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 13Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 23Letter I, page 25Letter J, page 25Letter K, page 28Letter L, page 37Letter M, page 38Letter N, page 44Letter O, page 46Letter P, page 47Letter Q, page 53Letter R, page 53Letter S, page 56Letter T, page 66Letter U, page 67Letter V, page 67Letter W, page 71Letter X, page 72Letter Y, page 72Letter Z, page 72
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1455 records, displayed 801 - 820

 

DROZDOVÁ, Eva.
Základy osteometrie. Vyd. 1. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 pp. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMATYÁŠ, Václav (Vašek) - KRHOVJÁK, Jan.
Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 pp. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2006. 387 pp. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOCHOLÁČ, Bronislav - MALÍŘ, Jiří.
Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2002. 661 pp. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno : Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 271 pp. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNEMEC, Juraj - MALÝ, Ivan.
Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 222 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5668-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMALÝ, Tomáš - SUCHÁNEK, Pavel.
Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2013. 388 pp. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMALÝ, Tomáš.
Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 351 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAŇÁK, Josef - JANÍK, Tomáš.
Orientace české zákládní školy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 312 pp. ISBN 80-210-3870-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAŇÁK, Josef - JŮVA, Vladimír (Eds.).
Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vydání. Brno : Paido, 1996. 123 pp. ISBN 80-85931-23-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFILOVÁ, Hana - MAŇÁK, Josef - STRACH, Jiří - ŠIMONÍK, Oldřich - ŠŤÁVA, Jan - ŠVEC, Vlastimil.
Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. dotisk 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 95 pp. ISBN 80-210-2798-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Marčák, Bohumil

book cover GABRIELOVÁ, Bronislava - MARČÁK, Bohumil.
Kapitoly z dějin brněnských časopisů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 173 pp. ISBN 80-210-2221-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover GABRIELOVÁ, Bronislava - MARČÁK, Bohumil.
Kapitoly z dějin brněnských časopisů II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2003. 142 pp. ISBN 80-210-3060-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAREČKOVÁ, Elena - REICHOVÁ, Hana - SEVEROVÁ, Marta - SVOBODOVÁ, Dana - ŠIMON, František.
Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 909 pp. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Marek, Karel

book coverSborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" na téma Odpovědnost za škodu :konané dne 25. listopadu 2004 na Právnické fakultě MU v Brně. Edited by Josef Bejček - Petr Hajn - Josef Kotásek - Karel Marek - Radim Polč. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 244 pp. ISBN 80-210-3721-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MAREK, Karel.
Obchodní právo : vybrané otázky: pro navazující magisterské studium Veřejná správa. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2011. 127 pp. Edice učebnic Prf MU č.468. ISBN 978-80-210-5549-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAREŠ, Petr - HOFÍREK, Ondřej (eds.).
Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2007. 324 pp. Sborníky, č.33. ISBN 978-80-210-4439-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAREŠ, Petr.
Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno : Barrister and Principal, 2004. 198 pp. neuveden. ISBN 80-86598-67-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Marie, Šedová

book cover MARIE, Šedová.
Latina pro právníky. Vyd. 5. Brno : MU PrF, 2014. 378 pp. učebnice č.506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1455 records, displayed 801 - 820