Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1072
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 9Letter E, page 12Letter F, page 12Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 20Letter I, page 21Letter J, page 21Letter K, page 22Letter L, page 28Letter M, page 29Letter N, page 34Letter O, page 36Letter P, page 36Letter Q, page 40Letter R, page 40Letter S, page 42Letter T, page 49Letter U, page 50Letter V, page 50Letter W, page 53Letter X, page 53Letter Y, page 53Letter Z, page 53
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1072 records, displayed 801 - 820

 

book coverRABUŠIC, Ladislav.
Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 1995. 192 pp. ISBN 80-210-1155-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠIC, Ladislav - HAMANOVÁ, Jana.
Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 324 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-4952-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOCOURKOVÁ, Jiřina - RABUŠIC, Ladislav (Eds.).
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 pp. ISBN 80-86561-93-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOL, Milan - RABUŠICOVÁ, Milada - NOVOTNÝ, Petr.
Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 115 pp. 1. ISBN 80-210-4210-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠICOVÁ, Milada - KAMANOVÁ, Lenka - PEVNÁ, Kateřina.
O mezigeneračním učení. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 212 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5750-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRABUŠICOVÁ, Milada - ŠEĎOVÁ, Klára - TRNKOVÁ, Kateřina - ČIHÁČEK, Vlastimil.
Škola a (versus) rodina. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 176 pp. Neuveden. ISBN 80-210-3598-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Radek, Štěpánek

book cover RADEK, Štěpánek.
Krajky Pagu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 61 pp. Srdeční výdej, sv. 13. ISBN 978-80-210-6317-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPETROVIĆOVÁ, Katarina - RADOVÁ, Irena (Eds.).
Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate. Na počest Daši Bartoňkové. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 412 pp. ISBN 978-80-210-5000-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverLaetae segetes iterum. Edited by Daša Bartoňková - Katarina Petrovićová - Irena Radová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 447 pp. ISBN 978-80-210-4775-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNECHUTOVÁ, Jana - RADOVÁ, Irena (edd.).
Laetae segetes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 196 pp. Laetae segetes I. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané v roce 2005 v Brně. ISBN 80-210-4069-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Rákoczyová, Miroslava

book coverSIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava.
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 230 pp. ISBN 978-80-210-7149-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
Francophonie de la population tcheque 1848-2008. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 174 pp. Spisy FF Masarykovy univerzity, 398. ISBN 978-80-210-5519-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKVIZDA, Martin - TOMEŠ, Zdeněk - BIL, Jaroslav - HAJKO, Vladimír - HOUŠKA, Tomáš - CHVÁTAL, Filip - KRČÁL, Ondřej - KVASNIČKA, Michal - NEDVĚDOVÁ, Kateřina - NĚMEC, Daniel - NIGRIN, Tomáš - REDERER, Václav - SEIDENGLANZ, Daniel - STANĚK, Rostislav.
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAREČKOVÁ, Elena - REICHOVÁ, Hana - SEVEROVÁ, Marta - SVOBODOVÁ, Dana - ŠIMON, František.
Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 909 pp. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SNUSTAD, D. Peter - SIMMONS, Michael J. - RELICHOVÁ, Jiřina - DOŠKAŘ, Jiří - FAJKUS, Jiří - HOŘÍN, Petr - KNOLL, Aleš - KUGLÍK, Petr - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana - VESELSKÁ, Renata - VYSKOT, Boris.
Genetika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. Český překlad učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRELICHOVÁ, Jiřina.
Genetika populací. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 188 pp. ISBN 978-80-210-4795-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Resnick, Robert

book cover HALLIDAY, David - RESNICK, Robert - WALKER, Jearl.
Fyzika. Dub, Petr (vedoucí překladatelského kolektivu). 2., přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické V Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4123-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Rojčík, Ondřej

book cover ROJČÍK, Ondřej - VILÍMEK, Petr (eds.).
Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 124 pp. Ediční řada Studie. Svazek č. 40. ISBN 80-210-4119-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROSICKÝ, Jiří.
Algebra. 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 133 pp. ISBN 80-210-2964-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1072 records, displayed 801 - 820