Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1113
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 9Letter E, page 12Letter F, page 12Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 20Letter I, page 21Letter J, page 21Letter K, page 23Letter L, page 29Letter M, page 30Letter N, page 35Letter O, page 37Letter P, page 37Letter Q, page 42Letter R, page 42Letter S, page 44Letter T, page 51Letter U, page 51Letter V, page 52Letter W, page 55Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1113 records, displayed 801 - 820

 

book coverKALAS, Josef - POSPÍŠIL, Zdeněk.
Spojité modely v biologii. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 256 pp. ISBN 80-210-2626-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHARDY, Stephen Paul - HORÁKOVÁ, Martina - KAYLOR, Michael Matthew - PRAJZNEROVÁ, Kateřina.
Alternatives in Biography : Writing Lives in Diverse English-language Contexts. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno : Masaryk University Press, 2011. 300 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5757-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr - VANDERZIEL, Jeffrey Alan - PRAJZNEROVÁ, Kateřina - VURM, Petr.
Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space - Art, pensée et imaginaire identitaire de l'espace canadien. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 184 pp. FF-33/080-02/58. ISBN 978-80-210-4798-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr - KOLINSKÁ, Klára - PRAJZNEROVÁ, Kateřina - POSPÍŠIL, Tomáš - VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Eva - HORÁK, Petr.
Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 283 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Pražák, Richard

book cover PRAŽÁK, Richard.
Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverGREGEROVÁ, Miroslava - ČOPJAKOVÁ, Renata - BERÁNKOVÁ, Veronika - BIBR, Petr - GOŠ, Vladimír - HANULÁKOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - KRISTOVÁ, Lucie - KULJOVSKÁ, Zuzana - MACHÁČEK, Jiří - MAZUCH, Marian - PROCHÁZKA, Rudolf - ŠKODA, Radek - VŠIANSKÝ, Dalibor.
Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef (Ed.).
15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 118 pp. náklad 400 kusů, www.muni.cz/press. ISBN 978-80-210-5972-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef.
Česká folková píseň v kontextu 60. - 80. let 20. století. Vyd. druhé. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 168 pp. ISBN 978-80-210-5431-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef.
Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 168 pp. e-book. ISBN 978-80-210-5808-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef.
Kritické reflexe literárního textu : S anděly i bez nich na sviňu svět. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 161 pp. ISBN 978-80-210-7336-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Lubomír.
Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno : ÚAM FF MU Brno, 2007. 50 pp. Archaeol. mediaev. Moraviana et Silesiana, Suppl 1. ISBN 978-80-239-9599-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKUČA, Martin - KAZDOVÁ, Eliška - HLADILOVÁ, Šárka - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - PROKEŠ, Lubomír.
Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 268 pp. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Prošek, Pavel

book cover PROŠEK, Pavel.
Antarktida. Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 345 pp. ISBN 978-80-200-2140-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPRZYBYLSKI, Michal - ŠAUR, Josef.
Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Přidalová, Marie

book coverMOŽNÝ, Ivo - PAKOSTA, Petr - PŘIDALOVÁ, Marie.
Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 134 pp. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŘICHYSTAL, Antonín.
Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 351 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6405-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŘICHYSTAL, Antonín - KRMÍČEK, Lukáš - HALAVÍNOVÁ, Michaela (eds.) (Eds.).
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. Proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wroclaw, October 2007, 11 to 13. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. 168 pp. ISBN 978-80-7028-324-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŘICHYSTALOVÁ, Renáta - KALÁBEK, Marek.
Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. 2014.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŠEJA, Pavel (ed.).
Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 110 pp. Ediční řada Studie, 23. ISBN 80-210-2740-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Pšenička, Josef

book cover PŠENIČKA, Josef.
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Edited by Gero Fischer. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 174 pp. ISBN 80-7239-094-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1113 records, displayed 801 - 820