Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 1026
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 801

Letter A, page 5Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 9Letter E, page 12Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 19Letter I, page 20Letter J, page 20Letter K, page 22Letter L, page 28Letter M, page 29Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 35Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 41Letter T, page 47Letter U, page 48Letter V, page 48Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1026 records, displayed 801 - 820

 

book coverVAŇHARA, Jaromír - ROZKOŠNÝ, Rudolf.
Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 95. Brno : Masaryk University, 1997. 236 pp. ISBN 80-210-1548-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROZKOŠNÝ, Rudolf - VAŇHARA, Jaromír.
Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masar. Brun., Biol., 94. Brno : Masaryk University, 1996. 224 pp. ISBN 80-210-1302-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHUBÁLEK, Zdeněk - RUDOLF, Ivo.
Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 180 pp. ISBN 978-80-210-7516-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRMÍČKOVÁ, Helena - PUMPROVÁ, Anna - RŮŽIČKOVÁ, Dana - ŠVANDA, Libor (Eds.).
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno : Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 pp. ISBN 80-86488-35-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVICHEREK, Jiří - ANTONÍN, Vladimír - DANIHELKA, Jiří - GRULICH, Vít - GRUNA, Bronislav - HRADÍLEK, Zbyněk - ŘEHOŘEK, Vladimír - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - VAMPOLA, Petr - VÁGNER, Alois.
Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 362 pp. ISBN 80-210-2386-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Řepa, Milan

book cover KUBÍČEK, Tomáš - ŘEPA, Milan.
Jan Ohéral a jeho doba. Časopis Matice moravské, 2010, supplementum 2. Vyd. 1. Brno : Matice moravská; Muzejní a vlastivědná společnost, 2010. 148 pp. Časopis Matice moravské, 2010, supplementum 2. ISBN 978-80-7275-084-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBOROVSKÝ, Tomáš - HANUŠ, Jiří - ŘEPA, Milan.
Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno : Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 pp. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŘEŽUCHOVÁ, Markéta.
Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 176 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŘIHÁČEK, Tomáš.
Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 240 pp. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - NOVOTNÝ, Petr - SEDLÁČEK, Martin.
Když se školy učí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 196 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6130-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEDLÁČEK, Milan - SUCHÁNEK, Petr - ŠPALEK, Jiří.
Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 127 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6075-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
L´oeuvre mobile de Michel Butor. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 147 pp. Spisy FF MU v Brně, 414. ISBN 978-80-210-6220-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Sedlák, Jan

book cover SEDLÁK, Jan.
Bydlení uprostřed zahrad. Masarykova čtvrť v Brně. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013. 55 pp. ISBN 978-80-214-4750-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKVIZDA, Martin - TOMEŠ, Zdeněk - BIL, Jaroslav - HAJKO, Vladimír - HOUŠKA, Tomáš - CHVÁTAL, Filip - KRČÁL, Ondřej - KVASNIČKA, Michal - NEDVĚDOVÁ, Kateřina - NĚMEC, Daniel - NIGRIN, Tomáš - REDERER, Václav - SEIDENGLANZ, Daniel - STANĚK, Rostislav.
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Sekaninová, Anna

book coverJANYŠKA, Josef - SEKANINOVÁ, Anna.
Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 178 pp. ISBN 80-210-2604-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Úvod do sociální patologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 195 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVOBODA, Jiří - MIKULÍK, Jan - NOVÁK, Martin - POLANSKÁ, Michaela - SCHENK, Zdeněk - WILCZYŃSKI, Jaroslaw - WOJTAL, Piotr.
Předmostí. Building an authentic museum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2013. 79 pp. The Dolní Věstonice Studies 19. ISBN 978-80-210-6189-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Schneider, Jiří

book cover SCHNEIDER, Jiří.
Think-tanky ve visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 104 pp. ISBN 80-210-3104-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
Schütz, Ondrej

book coverČERNOCH, Filip - HUSÁK, Jan - SCHÜTZ, Ondrej - VÍT, Michal.
Political parties and nationalism in Visegrad countries. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 236 pp. Monografie, svazek č. 42. ISBN 978-80-210-5658-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1026 records, displayed 801 - 820