Overview of published books and journals [2015]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2015: 126

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 126 records, displayed 1 - 30

 

SCHENKOVÁ, Jana (Ed.).
13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta : Book of Abstracts. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 68 pp. ISBN 978-80-210-7910-6.


more

 

book cover58th Annual Symposium of the International Association fo Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Abstracts. 2015. ISBN 978-80-210-7860-4.


more

 

book coverA bibliography of functional sentence perspective 1956-2011. Drápela, Martin (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7111-7.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 85 pp. ISBN 978-80-210-7886-4.


more

 

book coverMAREŠ, Petr - RABUŠIC, Ladislav - SOUKUP, Petr.
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4.


more

 

book coverKATINA, Stanislav - KRÁLÍK, Miroslav - HUPKOVÁ, Adéla.
Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 320 pp. ISBN 978-80-210-7752-2.


more

 

book coverBARTOŠOVÁ, Kateřina - ČERŇÁK, Michael - KUKAŇOVÁ, Markéta - ŠAŠINKA, Čeněk (Eds.).
Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-7824-6.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7110-0.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - STACHOŇOVÁ, Monika - ŠKOP, Martin (Eds.).
Argumentation 2015 : International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-7970-0.


more

 

book coverLUKÁŠOVÁ, Helena.
Ateliér grafického designu + multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity : Studio of Graphic Design + Multimedia Faculty of Informatics Masaryk University. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 64 pp. ISBN 978-80-210-7691-4.


more

 

book coverCHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - MICHALCOVÁ, Dana - CHYTRÁ, Magdaléna - DANĚK, Pavel - GRULICH, Vít - HÉDL, Radim - JONGEPIER, Jan Wim - JONGEPIEROVÁ, Ivana - KOČÍ, Martin - NOVÁK, Pavel - PETERKA, Tomáš - ROLEČEK, Jan - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - TICHÝ, Lubomír.
Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. ISBN 978-80-210-7862-8.


more

 

book coverVESELÝ, Petr.
Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 116 pp. ISBN 978-80-210-7778-2.


more

 

book coverVESELÝ, Petr.
Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 95 pp. ISBN 978-80-210-7779-9.


more

 

GIBSON, David - SLOVÁK, Jan.
Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 2015.


more

 

book cover GIBSON, David - SLOVÁK, Jan (Eds.).
Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-210-7854-3.


more

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 2. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 90 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7892-5.


more

 

book coverOBRUSNÍK, Adam - FOJTŮ, Michaela - PEJOVIC, Jelena - HUDCOVÁ, Kristýna - SIEBEROVÁ, Monika (Eds.).
CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 135 pp. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

book coverCentral European Journal of Canadian Studies : Revue d’Etudes Canadiennes en Europe Centrale. Volume 9, 2014. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7732-4.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek (Eds.).
Communication across genres and discourses (Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014), Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-7971-7.


more

 

book coverCreating, Shaping, Signifying. Abstracts. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

book coverŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 424 pp. ISBN 978-80-210-7532-0.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. učebnice - 503. ISBN 978-80-210-7746-1.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7746-1.


more

 

KONEČNÝ, Milan - STACHOŇ, Zdeněk.
Die k.k. Haupt und Residenzstadt Wienn mit allen Vorstaedten. 2015.


more

 

book coverFRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 396 pp. učebnice - 509. ISBN 978-80-210-7687-7.


more

 

book coverFRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 394 pp. ISBN 978-80-210-7687-7.


more

 

book coverMACHALOVÁ, Tatiana.
Domácí násilí.Filosofická analýza pojmu. 1. dotisk 1.,vydání. Brně : Masarykova univerzita, 2015. 84 pp. č.468. ISBN 978-80-210-6765-3.


more

 

book coverKRAFL, Pavel.
Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. ISBN 978-80-210-7891-8.


more

 

KRAFL, Pavel.
Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7987-8.


more

 

FRYŠTENSKÁ, Marcela.
Ekonomická analýza civilního práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 126 records, displayed 1 - 30