Overview of published books and journals [2014]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2014: 60

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.


more

 

21th Helminthological Days 2014. Programme & Abstracts. Brabec, Jan - Soldánová, Miroslava - Hodová, Iveta (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 55 pp. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

4th ICCTI annual conference. Autologous stem cells clinical application as a practice of medicine. Conference proceedings of abstracts. Michálek, Jaroslav (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 16 pp. ISBN 978-80-210-6802-5.


more

 

58. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 78 pp. ISBN 978-80-210-6820-9.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - HEILANDOVÁ, Lucie - SMOLOVÁ, Martina - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 200 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6799-8.


more

 

book coverJOUKAL, Marek - VARGOVÁ, Lenka.
Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 101 pp. ISBN 978-80-210-6779-0.


more

 

book cover NEPUSTIL, Pavel.
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 380 pp. ISBN 978-80-210-6611-3.


more

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - SOUKOPOVÁ, Jana (Eds.).
Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6713-4.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - POSPÍŠIL, Miroslav.
Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 107 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6732-5.


more

 

book cover SZABO, Viktor - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav.
Energetické právo: legislativa, judikatura a texty ke studiu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 332 pp. ISBN 978-80-210-6723-3.


more

 

Field Trip Guidebook. CEMC 2014 International Symposium. Gadas, Petr (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-6773-8.


more

 

ŽIŽLAVSKÝ, Martin.
Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 123 pp. ISBN 978-80-210-6770-7.


more

 

book coverKARLÍK, Petr.
Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6845-2.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

book coverBRÁZDA, Radim - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka - BĚLOHRAD, Radim.
Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.


more

 

book coverPICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
La traduction tcheque du francais. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6775-2.


more

 

book cover MARIE, Šedová.
Latina pro právníky. Vyd. 5. Brno : MU PrF, 2014. 378 pp. učebnice č.506. ISBN 978-80-210-6844-5.


more

 

book cover JEŘÁBKOVÁ, Alena.
Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 pp. Etnologické studie, 16. ISBN 978-80-210-6928-2.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - SMOLOVÁ, Martina - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - RICHTROVÁ, Eva - ŽŮREK, Pavel.
Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchgewand. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 250 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6706-6.


more

 

book cover PRAŽÁK, Richard.
Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.


more

 

book coverKERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Management veřejné správy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Učebnice -511. ISBN 978-80-210-6918-3.


more

 

book coverBĚLKA, Luboš.
Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6725-7.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana.
Mapujeme v krajině. Materiál pro učitele. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 113 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.


more

 

book coverMathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 83 pp. ISBN 978-80-210-6648-9.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - RICHTROVÁ, Eva - MACUROVÁ, Zuzana - ŽŮREK, Pavel - SMOLOVÁ, Martina.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 211 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6705-9.


more

 

book coverMUSIL, Rudolf.
Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30