Overview of published books and journals [2016]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2016: 64

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30

 

book cover60. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 78 pp. ISBN 978-80-210-8257-1.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana - CUSIMANO, Christophe Gérard L. - PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena (Eds.).
Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 151 pp. ISBN 978-80-210-8306-6.


more

 

book coverHRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana - RAČANSKÁ, Michaela - DUBOVÝ, Petr.
Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.


more

 

book cover NEPUSTIL, Pavel.
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7.


more

 

book cover LNĚNIČKA, Libor (Ed.).
Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 507 pp. ISBN 978-80-210-8314-1.


more

 

book coverŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 449 pp. ISBN 978-80-210-8082-9.


more

 

VAŘEKA, Marek.
České dějiny raného novověku I. Doba předbělohorská (1526–1620). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8278-6.


more

 

book coverŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8268-7.


more

 

NIKLESOVÁ, Eva.
Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448. ISBN 978-80-210-8321-9.


more

 

book coverCUSIMANO, Christophe.
Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 2. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. ISBN 978-80-210-6221-4.


more

 

book coverRÖDEROVÁ, Petra.
Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.


more

 

book coverBLAŽEK, Jiří - KERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Ekonomika veřejné správy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.


more

 

HŮLKOVÁ, Irena - NĚMEC, Martin (Eds.).
English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8331-8.


more

 

book coverMARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.


more

 

book coverHEBEDOVÁ, Petra.
Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 254 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 444. ISBN 978-80-210-8292-2.


more

 

book coverDUBOVÝ, Petr.
Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-8326-4.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HLOUŠKOVÁ, Lenka - HORÁKOVÁ, Radka - KOPEČNÝ, Petr - LAZAROVÁ, Bohumíra - OPATŘILOVÁ, Dagmar - PANČOCHA, Karel - PIPEKOVÁ, Jarmila - POL, Milan - SLEPIČKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.


more

 

DUBOVÝ, Petr.
Instructions for anatomical dissection course. 1. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 71 pp. ISBN 978-80-210-6202-3.


more

 

book coverBUZEK, Ivo - FERNÁNDEZ BERNAL, Jorge M. - KRINKOVÁ, Zuzana - FUENTES CANIZARES, Javier - ADIEGO, Ignasi-Xavier - GAMELLA, Juan F. - FERNÁNDEZ ORTEGA, Cayetano - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Laura.
Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5.


more

 

BASS, Eduard.
Koráb pohádek. Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 308 pp. ISBN 978-80-210-8320-2.


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - MUŽÍK, Vladislav - TRNA, Josef - JANKO, Tomáš - LOKAJÍČKOVÁ, Veronika - MINAŘÍKOVÁ, Eva - LUKAVSKÝ, Jindřich - SLIACKY, Jiří - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠEBESTOVÁ, Simona - VONDROVÁ, Naďa - ZLATNÍČEK, Pavel.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8.


more

 

JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - MUŽÍK, Vladislav - TRNA, Josef - JANKO, Tomáš - LOKAJÍČKOVÁ, Veronika - MINAŘÍKOVÁ, Eva - LUKAVSKÝ, Jindřich - SLIACKY, Jiří - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠEBESTOVÁ, Simona - VONDROVÁ, Naďa - ZLATNÍČEK, Pavel.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.


more

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - PILÁTOVÁ, Kateřina (Eds.).
Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 58 pp. ISBN 978-80-210-8256-4.


more

 

book cover GARCÍA SUÁREZ, Pedro.
Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7.


more

 

book coverHAPLA, Martin.
Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 156 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30