Overview of published books and journals [2016]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2016: 21

 

book cover NEPUSTIL, Pavel.
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7.


more

 

book coverŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 449 pp. ISBN 978-80-210-8082-9.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8268-7.


more

 

book coverBLAŽEK, Jiří - KERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Ekonomika veřejné správy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.


more

 

MARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HLOUŠKOVÁ, Lenka - HORÁKOVÁ, Radka - KOPEČNÝ, Petr - LAZAROVÁ, Bohumíra - OPATŘILOVÁ, Dagmar - PANČOCHA, Karel - PIPEKOVÁ, Jarmila - POL, Milan - SLEPIČKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.


more

 

JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - MUŽÍK, Vladislav - TRNA, Josef - JANKO, Tomáš - LOKAJÍČKOVÁ, Veronika - MINAŘÍKOVÁ, Eva - LUKAVSKÝ, Jindřich - SLIACKY, Jiří - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠEBESTOVÁ, Simona - VONDROVÁ, Naďa - ZLATNÍČEK, Pavel.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8.


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vydání. 2016. 260 stran. ISBN 9788021044340.


more

 

book coverPřednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 2016.


more

 

book coverŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - NOVOTNÁ, Alena.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.


more

 

book coverKOVÁŘ, Petr - KOVÁŘOVÁ, Marta - NAVRÁTIL, Ondřej - NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ, Magda.
To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.


more

 

book coverĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.


more

 

book coverSAIBERTOVÁ, Simona.
Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8155-0.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

JANDA, Miroslav - ŠŤÁVA, Jan - VĚCHTOVÁ, Gabriela.
Výchova a vzdělávání nadaných žáků. 1. vydání. 2016. 221 stran. ISBN 9788021065529.


more

 

book coverVÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

book coverWorkshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 128 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.


more

 

book coverXVIII. Brněnský geriatrický den. Weber, Pavel (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.


more

 

book coverTOMANDL, Josef - DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.


more