Overview of published books and journals [2014]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2014: 44

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 41 - 44

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013. Štěpánková, Hana (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 85 pp. ISBN 978-80-210-6700-4.


more

 

book coverVÁVRA, Václav - ŠTELCL, Jindřich.
Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. ISBN 978-80-210-6715-8.


more

 

SEKOT, Aleš.
Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 184 pp. ISBN 978-80-210-6788-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 41 - 44