Overview of published books and journals [2014]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2014: 136

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 136 records, displayed 41 - 70

 

book coverKARLÍK, Petr.
Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6845-2.


more

 

KOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9.


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny I (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.


more

 

book coverSTANOVSKÁ, Sylvie.
Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. Skripta jsou od října 2014 k dispozici také v elektronické verzi na webu knihovny FFMU, učebnice/projekt FIFA. ISBN 978-80-210-6898-8.


more

 

book cover FUKAČ, Jiří.
Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6872-8.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

book cover MENDEL, Miloš.
Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 110 pp. ISBN 978-80-210-7031-8.


more

 

book coverBRÁZDA, Radim - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka - BĚLOHRAD, Radim.
Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.


more

 

book coverVLČEK, Radomír.
Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6930-5.


more

 

book coverBĚLKA, Luboš - KOVÁCS, Attila - KROB, Josef - KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana - PAPOUŠEK, Dalibor - VÁCLAVÍK, David - ZBÍRAL, David.
Konec světa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-6951-0.


more

 

book coverPICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
La traduction tcheque du francais. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6775-2.


more

 

book cover MARIE, Šedová.
Latina pro právníky. 5. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 378 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.


more

 

book coverURBANOVÁ, Daniela.
Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 444 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-6784-4.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
Les théories de la traduction. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6890-2.


more

 

book cover JEŘÁBKOVÁ, Alena.
Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 pp. Etnologické studie, 16. ISBN 978-80-210-6928-2.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - SMOLOVÁ, Martina - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - RICHTROVÁ, Eva - ŽŮREK, Pavel.
Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchgewand. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 250 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6706-6.


more

 

book coverPOSPÍŠIL, Ivo.
Literární genologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6894-0.


more

 

book coverŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Literaturas africanas de língua portuguesa II. Antologia de textos literários. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-6978-7.


more

 

book cover PRAŽÁK, Richard.
Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.


more

 

book coverKERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Management veřejné správy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.


more

 

book coverBĚLKA, Luboš.
Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6725-7.


more

 

STACHOŇ, Zdeněk - FRIEDMANNOVÁ, Lucie - KOLÁŘ, Miroslav - KONEČNÝ, Milan.
Map of the Lands of the Bohemian Crown from 1747. Mapa Zemí Koruny České z roku 1747. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2 pp. ISBN 978-80-210-7125-4.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana.
Mapujeme v krajině. Materiál pro učitele. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 113 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.


more

 

book coverMathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 83 pp. ISBN 978-80-210-6648-9.


more

 

book coverZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. ISBN 978-80-210-6696-0.


more

 

MERTOVÁ, Petra.
Mezioborová praktická studia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 185 pp. ISBN 978-80-210-6986-2.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - RICHTROVÁ, Eva - MACUROVÁ, Zuzana - ŽŮREK, Pavel - SMOLOVÁ, Martina.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 211 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6705-9.


more

 

book coverMUSIL, Rudolf.
Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 199 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7041-7.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 136 records, displayed 41 - 70