Overview of published books and journals [2016]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2016: 64

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 41 - 64

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8111-6.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.


more

 

book coverŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - NOVOTNÁ, Alena.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.


more

 

book coverLAZAROVÁ, Bohumíra - HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - POL, Milan - LUKAS, Josef.
Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 179 pp. ISBN 978-80-210-8329-5.


more

 

book coverBEJČEK, Josef.
Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 516 pp. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.


more

 

book coverStudentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 46 pp. ISBN 978-80-210-8265-6.


more

 

book coverKRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Teorie a praxe projektové výuky. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. ISBN 978-80-210-8163-5.


more

 

book coverKOVÁŘ, Petr - KOVÁŘOVÁ, Marta - NAVRÁTIL, Ondřej - NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ, Magda.
To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.


more

 

book coverTomáškovy dny 2016. XXV. konference mladých mikrobiologů. Mlynáriková, Katarína (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 85 pp. ISBN 978-80-210-8255-7.


more

 

book coverŠVEC, Vlastimil - LOJDOVÁ, Kateřina - PRAVDOVÁ, Blanka (Eds.).
Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 198 pp. ISBN 978-80-210-8274-8.


more

 

book coverĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.


more

 

book coverTOMÁŠKOVÁ, Eva - PAŘÍZKOVÁ, Ivana.
Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 136 pp. ISBN 978-80-210-7749-2.


more

 

NOVÁKOVÁ, Ester - JANOUŠOVÁ, Iva (Eds.).
VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-6151-4.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 4. dotisk 2., rozš. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.


more

 

book coverSAIBERTOVÁ, Simona.
Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8155-0.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

book coverVÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

book coverWorkshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 128 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.


more

 

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie (Ed.).
XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4.


more

 

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie (Ed.).
XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1.


more

 

book coverXVIII. Brněnský geriatrický den. Weber, Pavel (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.


more

 

book coverTOMANDL, Josef - DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.


more

 

ŘEHULKA, Evžen.
Zdraví – učitelé – škola. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 211 pp. ISBN 978-80-210-8254-0.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 41 - 64