Overview of published books and journals [2016]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2016: 40

Alphabetical list of 30 titles starting from: 11

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 1Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 11 - 40

 

book coverDUBOVÝ, Petr.
Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HLOUŠKOVÁ, Lenka - HORÁKOVÁ, Radka - KOPEČNÝ, Petr - LAZAROVÁ, Bohumíra - OPATŘILOVÁ, Dagmar - PANČOCHA, Karel - PIPEKOVÁ, Jarmila - POL, Milan - SLEPIČKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.


more

 

book coverBUZEK, Ivo - FERNÁNDEZ BERNAL, Jorge M. - KRINKOVÁ, Zuzana - FUENTES CANIZARES, Javier - ADIEGO, Ignasi-Xavier - GAMELLA, Juan F. - FERNÁNDEZ ORTEGA, Cayetano - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Laura.
Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5.


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - MUŽÍK, Vladislav - TRNA, Josef - JANKO, Tomáš - LOKAJÍČKOVÁ, Veronika - MINAŘÍKOVÁ, Eva - LUKAVSKÝ, Jindřich - SLIACKY, Jiří - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠEBESTOVÁ, Simona - VONDROVÁ, Naďa - ZLATNÍČEK, Pavel.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8.


more

 

book coverHAPLA, Martin.
Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 156 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.


more

 

book coverVACULÍK, Jaroslav.
Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990). 1. dotisk 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 89 pp. ISBN 978-80-210-6174-3.


more

 

book coverZÍTKOVÁ, Marie - BLAŽKOVÁ, Michaela - FÍNOVÁ, Lada - LABUDÍKOVÁ, Monika - KAJABA, Václav - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - ŠEBELOVÁ, Hana.
Ošetřovatelství v hematoonkologii. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.


more

 

book coverPřednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 2016.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8111-6.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.


more

 

book coverŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - NOVOTNÁ, Alena.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.


more

 

book coverBEJČEK, Josef.
Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 516 pp. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.


more

 

book coverStudentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 46 pp. ISBN 978-80-210-8265-6.


more

 

book coverKRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Teorie a praxe projektové výuky. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. ISBN 978-80-210-8163-5.


more

 

book coverKOVÁŘ, Petr - KOVÁŘOVÁ, Marta - NAVRÁTIL, Ondřej - NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ, Magda.
To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.


more

 

book coverTomáškovy dny 2016. XXV. konference mladých mikrobiologů. Mlynáriková, Katarína (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 85 pp. ISBN 978-80-210-8255-7.


more

 

book coverŠVEC, Vlastimil - LOJDOVÁ, Kateřina - PRAVDOVÁ, Blanka (Eds.).
Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 198 pp. ISBN 978-80-210-8274-8.


more

 

book coverĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.


more

 

book coverTOMÁŠKOVÁ, Eva - PAŘÍZKOVÁ, Ivana.
Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 136 pp. ISBN 978-80-210-7749-2.


more

 

book coverSAIBERTOVÁ, Simona.
Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8155-0.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

JANDA, Miroslav - ŠŤÁVA, Jan - VĚCHTOVÁ, Gabriela.
Výchova a vzdělávání nadaných žáků. 1. vydání. 2016. 221 stran. ISBN 9788021065529.


more

 

book coverVÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

book coverWorkshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 128 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.


more

 

book coverXVIII. Brněnský geriatrický den. Weber, Pavel (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.


more

 

book coverTOMANDL, Josef - DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 11 - 40