Overview of published books and journals [2014]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2014: 60

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 41 - 60

 

book coverVESELÁ, Renata - FRÝDEK, Miroslav - HORÁKOVÁ, Monika - OBROVSKÁ, Lucie - SALÁK, Pavel.
Římské právo pro bakaláře. 3. dotisk 1. vydání 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 188 pp. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.


more

 

book coverDOROVSKÝ, Ivan.
S domovem v srdci. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 216 pp. ISBN 978-80-210-6867-4.


more

 

book cover MIČKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana.
Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 2. díl. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6786-8.


more

 

book coverVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. ISBN 978-80-210-6680-9.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 173 pp. ISBN 978-80-210-6817-9.


more

 

book coverZEMAN, Jaromír.
Syntax der deutschen Sprache. Materialien zur Syntaxvorlesung. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. ISBN 978-80-210-6828-5.


more

 

book coverATKINSOVÁ, Lucie.
Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 93 pp. ISBN 978-80-210-6704-2.


more

 

ŠIŠKOVÁ, Petra - PEROUTKOVÁ, Tereza - MAHELOVÁ, Martina (Eds.).
Tomáškovy dny 2014, XXIII. konference mladých mikrobiologů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 87 pp. ISBN 978-80-210-6805-6.


more

 

book cover TUPÝ, Jan.
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. ISBN 978-80-210-6740-0.


more

 

book coverTÝČ, Vladimír.
Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 2. akt. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 99 pp. Edice učebnic PrF MU č. 444. ISBN 978-80-210-5163-8.


more

 

BERNÁTEK, Martin - DROZD, David - HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6766-0.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr - KLIKOVÁ, Alena.
Veřejné stavební právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 158 pp. Učebnice -512. ISBN 978-80-210-7062-2.


more

 

book coverMINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013. Štěpánková, Hana (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 85 pp. ISBN 978-80-210-6700-4.


more

 

book coverVÁVRA, Václav - ŠTELCL, Jindřich.
Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. ISBN 978-80-210-6715-8.


more

 

XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Klímová, V. - Žítek, V. (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 929 pp. ISBN 978-80-210-6840-7.


more

 

book coverMACHOLÁN, Miloš.
Základy fylogenetické analýzy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6363-1.


more

 

SEKOT, Aleš.
Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 184 pp. ISBN 978-80-210-6788-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 41 - 60