Overview of published books and journals [2015]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2015: 125

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 41 - 70

 

TAUCHEN, Jaromír - VOJÁČEK, Ladislav (Eds.).
III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 368 pp. ISBN 978-80-210-7938-0.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - VRUBEL, Martin.
Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.


more

 

book coverBAKOŠOVÁ, Barbora - PAŘÍZKOVÁ, Kateřina - STIBRAL, Karel.
Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody. 1. vyd. Brno : 2015. 184 pp. ISBN 978-80-210-7812-3.


more

 

book coverSIDIROPULU JANKŮ, Kateřina (Ed.).
Khatar san? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom : katalog k výstavě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 92 pp. ISBN 978-80-210-7819-2.


more

 

book coverDASTYCH, Milan.
Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-7788-1.


more

 

book coverBYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.


more

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - PILÁTOVÁ, Kateřina (Eds.).
Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2015. 70 pp. ISBN 978-80-210-7850-5.


more

 

RUSÍNOVÁ, Eva (Ed.).
Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 289 pp. ISBN 978-80-210-7846-8.


more

 

book coverFRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina.
Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

book coverNECHUTOVÁ, Jana - FUKSOVÁ, Jana.
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4.


more

 

book coverLAVICKÝ, Petr - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HRDLIČKA, Miloslav - CHALUPA, Radim - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně : MU, 2015. 272 pp. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3.


more

 

book coverWEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš (Eds.).
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-7731-7.


more

 

SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina.
Nikdy jsem nebyl podceňovanej : ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky. 2015.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch - ČÍŽKOVÁ, Věra.
Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 468 pp. ISBN 978-80-210-7884-0.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila - MEŠKO, Marek - ŽÁKOVÁ, Anna.
On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 2015.


more

 

book coverDOSTALÍK, Jan.
Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 299 pp. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.


more

 

book coverWINKLER, Jiří.
Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 270 pp. ISBN 978-80-210-7822-2.


more

 

BUBÍK, Miroslav - BURIÁNEK, David - GILÍKOVÁ, Helena - IVANOV, Martin - SEDLÁČKOVÁ, Irena - TOMANOVÁ PETROVÁ, Pavla.
Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti v Mikulově ve dnech 14.–17. 10. 2015 : exkurzní průvodce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 47 pp. ISBN 978-80-210-7979-3.


more

 

book cover MLEJNEK, Ondřej.
Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 171 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7.


more

 

book coverBINKA, Bohuslav - JEMELKA, Petr.
Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 86 pp. ISBN 978-80-210-7762-1.


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. ISBN 978-80-210-7750-8.


more

 

GALVAS, Milan - GREGOROVÁ, Zdeňka - HORECKÝ, Jan - HRABCOVÁ, Dana - CHRÁSTKOVÁ, Kristina - KOMENDOVÁ, Jana - MACHÁLEK, Petr - STRÁNSKÝ, Jaroslav - ZACHOVALOVÁ, Jana.
Pracovní právo. Vyd. 2.doplněmé a přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 828 pp. učebnice - 521. ISBN 978-80-210-8021-8.


more

 

book coverONDRUCH, Jakub - HRBÁČEK, Filip - NÝVLT, Daniel - LÁSKA, Kamil (Eds.).
Proceedings: Students in Polar Research Conference 2015. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 52 pp. ISBN 978-80-210-7832-1.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 41 - 70