Overview of published books and journals [2014]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2014: 169

Alphabetical list of 30 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 169 records, displayed 41 - 70

 

DOVRTĚLOVÁ, Lenka - STRUHÁR, Ivan.
Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů - textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 60 pp. neuveden pro RIV. ISBN 978-80-210-6789-9.


more

 

book coverŠINDELÁŘ, Pavel.
Etnografie Číny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7049-3.


more

 

book coverEuropean Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Deev, Oleg - Kajurová, Veronika - Krajíček, Jan (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 698 pp. ISBN 978-80-210-7153-7.


more

 

HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - ŽIŽLAVSKÝ, Martin.
Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6886-5.


more

 

BINKA, Bohuslav - ŠMAJS, Josef - VIŠŇOVSKÝ, Emil - BARTOŠ, Vít - CHOLUJ, Vladimír - JANÁK, Dušan - JEMELKA, Petr - LESŇÁK, Slavomír - LYSÝ, Jozef - MOUDR, Vratislav - PETÁKOVÁ, Zdeňka - ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana - TIMKO, Marek - VLADYKOVÁ, Ĺubov.
Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 167 pp. ISBN 978-80-210-6929-9.


more

 

VÍŠEK, Jiří - SVOBODOVÁ, Šárka.
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity ve fotografiích Jiřího Víška a textu Šárky Svobodové. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 44 pp. ISBN 978-80-210-7064-6.


more

 

Field Trip Guidebook. CEMC 2014 International Symposium. Gadas, Petr (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-6773-8.


more

 

ŽIŽLAVSKÝ, Martin.
Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 123 pp. ISBN 978-80-210-6770-7.


more

 

book coverŠEFČÍK, Ondřej - BIČANOVÁ, Lenka.
Gramatický přehled sanskrtu. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. 105 pp. neuveden. text je před třetí korekturou, bez ISBN. ISBN 978-80-210-7045-5.


more

 

book coverKARLÍK, Petr.
Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6845-2.


more

 

KOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9.


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny I (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.


more

 

book coverSTANOVSKÁ, Sylvie.
Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. Skripta jsou od října 2014 k dispozici také v elektronické verzi na webu knihovny FFMU, učebnice/projekt FIFA. ISBN 978-80-210-6898-8.


more

 

book cover FUKAČ, Jiří.
Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6872-8.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

DASTYCH, Milan.
Instrumentální technika. Obor zdravotní laborant. Edited by Milan Dastych. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2.


more

 

book cover MENDEL, Miloš.
Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 110 pp. ISBN 978-80-210-7031-8.


more

 

book coverBRÁZDA, Radim - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka - BĚLOHRAD, Radim.
Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.


more

 

book coverVLČEK, Radomír.
Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6930-5.


more

 

book coverBĚLKA, Luboš - KOVÁCS, Attila - KROB, Josef - KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana - PAPOUŠEK, Dalibor - VÁCLAVÍK, David - ZBÍRAL, David.
Konec světa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-6951-0.


more

 

book coverPICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
La traduction tcheque du francais. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6775-2.


more

 

book cover MARIE, Šedová.
Latina pro právníky. 5. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 378 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.


more

 

book coverURBANOVÁ, Daniela.
Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 444 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-6784-4.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
Les théories de la traduction. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6890-2.


more

 

book cover JEŘÁBKOVÁ, Alena.
Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 pp. Etnologické studie, 16. ISBN 978-80-210-6928-2.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - SMOLOVÁ, Martina - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - RICHTROVÁ, Eva - ŽŮREK, Pavel.
Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchgewand. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 250 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6706-6.


more

 

book coverPOSPÍŠIL, Ivo.
Literární genologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6894-0.


more

 

book coverŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Literaturas africanas de língua portuguesa II. Antologia de textos literários. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-6978-7.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. ISBN 978-80-210-7108-7.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 169 records, displayed 41 - 70