Přehled vydaných knih a časopisů [2014]

odkaz do nového oknaNabídka a prodej knih – internetové knihkupectví Munipress

Záznamů v roce 2014 je celkem: 8

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 380 s. ISBN 978-80-210-6611-3.


více

 

obálkaRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


více

 

obálkaBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


více

 

obálkaFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.


více

 

obálkaMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 s. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


více

 

obálkaVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 s. ISBN 978-80-210-6680-9.


více

 

obálkaMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


více

 

obálkaROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 s. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


více