Overview of published books and journals [2016]

link to a new windowBook offer and sale - Munipress on-line bookstore

Total number of titles in 2016: 46

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 46 records, displayed 1 - 30

 

book cover60. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 78 pp. ISBN 978-80-210-8257-1.


more

 

book coverHRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana - RAČANSKÁ, Michaela - DUBOVÝ, Petr.
Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.


more

 

book cover NEPUSTIL, Pavel.
Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7.


more

 

book cover LNĚNIČKA, Libor (Ed.).
Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 507 pp. ISBN 978-80-210-8314-1.


more

 

book coverŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 449 pp. ISBN 978-80-210-8082-9.


more

 

book coverŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8268-7.


more

 

NIKLESOVÁ, Eva.
Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448. ISBN 978-80-210-8321-9.


more

 

book coverCUSIMANO, Christophe.
Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.


more

 

book coverRÖDEROVÁ, Petra.
Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.


more

 

book coverBLAŽEK, Jiří - KERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Ekonomika veřejné správy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.


more

 

book coverMARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.


more

 

book coverHEBEDOVÁ, Petra.
Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 254 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 444. ISBN 978-80-210-8292-2.


more

 

book coverDUBOVÝ, Petr.
Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HLOUŠKOVÁ, Lenka - HORÁKOVÁ, Radka - KOPEČNÝ, Petr - LAZAROVÁ, Bohumíra - OPATŘILOVÁ, Dagmar - PANČOCHA, Karel - PIPEKOVÁ, Jarmila - POL, Milan - SLEPIČKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.


more

 

book coverBUZEK, Ivo - FERNÁNDEZ BERNAL, Jorge M. - KRINKOVÁ, Zuzana - FUENTES CANIZARES, Javier - ADIEGO, Ignasi-Xavier - GAMELLA, Juan F. - FERNÁNDEZ ORTEGA, Cayetano - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Laura.
Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5.


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - MUŽÍK, Vladislav - TRNA, Josef - JANKO, Tomáš - LOKAJÍČKOVÁ, Veronika - MINAŘÍKOVÁ, Eva - LUKAVSKÝ, Jindřich - SLIACKY, Jiří - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠEBESTOVÁ, Simona - VONDROVÁ, Naďa - ZLATNÍČEK, Pavel.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8.


more

 

book cover GARCÍA SUÁREZ, Pedro.
Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7.


more

 

book coverHAPLA, Martin.
Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 156 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária.
Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 148 pp. ISBN 978-80-210-8188-8.


more

 

book coverVACULÍK, Jaroslav.
Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990). 1. dotisk 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 89 pp. ISBN 978-80-210-6174-3.


more

 

book coverZÍTKOVÁ, Marie - BLAŽKOVÁ, Michaela - FÍNOVÁ, Lada - LABUDÍKOVÁ, Monika - KAJABA, Václav - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - ŠEBELOVÁ, Hana.
Ošetřovatelství v hematoonkologii. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.


more

 

book coverPřednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 2016.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8111-6.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.


more

 

book coverŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - NOVOTNÁ, Alena.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - POL, Milan - LUKAS, Josef.
Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 179 pp. ISBN 978-80-210-8329-5.


more

 

book coverBEJČEK, Josef.
Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 516 pp. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 46 records, displayed 1 - 30