Publication details

 

Musica ac societas (1740 - 1815).

book coverSborník obsahuje soupis referátů přednesených na brněnském hudebněvědném kolokviu v roce 1989. Jak naznačuje téma kolokvia – Musica ac societas – většina referátů by se dala označit za hudebně sociologické a řeší obvykle buď vybraný hudebně sociologický problém, nebo zkoumají některý hudební jev či konkrétní dílo ve vztahu ke společnosti.

Basic information
Original title:Musica ac societas (1740 - 1815).
Author:Petr Macek
Inferior responsibility:Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24.
Further information
Citation:MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1047-9.Export BibTeX
@book{342755,
author = {Macek, Petr},
address = {Brno},
edition = {1.},
location = {Brno},
isbn = {80-210-1047-9},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Musica ac societas (1740 - 1815).},
year = {1994}
}
Type:Monograph