Publication details

 

Musica ac societas (1740 - 1815).

book coverSborník obsahuje soupis referátů přednesených na brněnském hudebněvědném kolokviu v roce 1989. Jak naznačuje téma kolokvia – Musica ac societas – většina referátů by se dala označit za hudebně sociologické a řeší obvykle buď vybraný hudebně sociologický problém, nebo zkoumají některý hudební jev či konkrétní dílo ve vztahu ke společnosti.

Basic information
Original title:Musica ac societas (1740 - 1815).
Author:Petr Macek
Inferior responsibility:Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24.
Information from University Press
Binding:paperback
Price:53,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Art and Culture
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Monograph