Publication details

 

Odvětví bydlení

Basic information
Original title:Odvětví bydlení
Title in English:Housing
Author:Dagmar Špalková
Information from University Press
Price:88,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book
Keywords:housing policy; state; region; municipality

Kapitola se snaží zmapovat vývoj a současný stav bydlení v Jihomoravském kraji ve srovnání s ostatními regiony v rámci České republiky.

The chapter presents description of housing in South Moravian Region.

Related projects: