Publication details

 

Odvětví bydlení

Basic information
Original title:Odvětví bydlení
Title in English:Housing
Author:Dagmar Špalková
Information from University Press
Price:88,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.Export BibTeX
@inbook{399511,
author = {Špalková, Dagmar},
address = {Brno},
booktitle = {Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy},
edition = {1. vydání},
keywords = {housing policy; state; region; municipality},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2775-4},
pages = {55-63},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Odvětví bydlení},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book
Keywords:housing policy; state; region; municipality

Kapitola se snaží zmapovat vývoj a současný stav bydlení v Jihomoravském kraji ve srovnání s ostatními regiony v rámci České republiky.

The chapter presents description of housing in South Moravian Region.

Related projects: