Detail publikace

 

Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

obálkaKniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), o literárním a filozofickém zpracování antické mytologické látky ve středověku (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), o podivuhodné návaznosti renesančního myšlení na křesťanský starověk ve způsobu interpretace mýtů (T. Nejeschleba, F. Karfík), o raně novověkém pohledu na antické bohy (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), o mýtu jako... více

Základní údaje
Originální název:Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Autor:Jana Nechutová
Informace o publikaci z Nakladatelství MU
Cena:198,00 Kč
Prodej knih:odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU
Další údaje
Citace:NECHUTOVÁ, Jana. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 256 s. Proceedings 15. ISBN 80-7325-042-X.Export BibTeX
@book{593354,
author = {Nechutová, Jana},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Myth; Antiquity; Ancient Literature},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7325-042-X},
publisher = {CDK},
title = {Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty},
year = {2004}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:Myth; Antiquity; Ancient Literature

Související projekty: