Detail publikace

 

Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

obálkaKniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), o literárním a filozofickém zpracování antické mytologické látky ve středověku (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), o podivuhodné návaznosti renesančního myšlení na křesťanský starověk ve způsobu interpretace mýtů (T. Nejeschleba, F. Karfík), o raně novověkém pohledu na antické bohy (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), o mýtu jako... více

Základní údaje
Originální název:Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Autor:Jana Nechutová
Informace o publikaci z Nakladatelství MU
Cena:198,00 Kč
Prodej knih:odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:Myth; Antiquity; Ancient Literature

Související projekty: