Publication details

 

Komunisté a jejich strany

Basic information
Original title:Komunisté a jejich strany
Title in English:Communists and their parties
Authors:Petr Fiala, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja
Further information
Citation:FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1413-1432, 19 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.Export BibTeX
@inbook{605644,
author = {Fiala, Petr and Mareš, Miroslav and Pšeja, Pavel and Malíř, Jiří and Marek, Pavel},
address = {Brno},
booktitle = {Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004},
edition = {1},
keywords = {Communism; Czech Republic; Parties},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7239-179-8},
pages = {1413-1432},
publisher = {Doplněk},
title = {Komunisté a jejich strany},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:Communism; Czech Republic; Parties

Text popisuje vývoj Komunistické strany Čech a Moravy od jejího vzniku v roce 1990. V České republice nebyla komunistická strana výrazněji reformována. Odštěpenecké demokratické socialistické strany zůstaly marginální, stejně jako dogmatická marxisticko-leninská uskupení.

The paper describes the development of the Communist Party of Bohemia and Moravia since its constitution in 1990. In the Czech Republic the communist party has not reformed itself significantly. The split democratic socialist parties stayed marginal, as well as dogmatic Marxist-Leninist groupings

Related projects: