Publication details

 

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí

book coverPředložená práce se zabývá adaptací Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, přičemž si všímá míry aplikace přístupů typických pro koncept kooperativní bezpečnosti. Hlavní pozornost je věnována především adaptaci strategické koncepce NATO, rozšiřování Severoatlantické aliance a reformě vojenských struktur. Významná část práce analyzuje roli Aliance při provádění vojenských operací na podporu míru.

Basic information
Original title:Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí
Title in English:The NATO's Adaptation on the new Security Environment
Author:Zdeněk Kříž
Information from University Press
Price:200,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Further information
Citation:KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 217 s. Monografie. ISBN 80-210-4218-4.Export BibTeX
@book{726378,
author = {Kříž, Zdeněk},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {NATO; security; adaptation},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-4218-4},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:NATO; security; adaptation

V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

The analysis of the process of the Alliance adaptation enables us to conclude that NATO has, up to a degree, applied the principles characteristic of the concept of cooperative security, even though it has not ceased to be a collective defence organization.

Related projects: