Publication details

 

A Reader in British Literature, Part I.

book coverČítanka představuje reprezentativní výběr textů z britské literatury 19. století, zahrnující období romantismu, realismu, naturalismu a tzv. umění pro umění. Úryvky slouží zejména pro výukové účely.

Basic information
Original title:A Reader in British Literature, Part I.
Author:Lucie Podroužková
Information from University Press
Price:75,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Mass media, audiovision
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:Old English period; Middle English period; Renaissance; Classicism; Pre-Romanticism

The Reader presents extracts from key texts of the British literature from the beginnings till the end of the 18th century.