Publication details

 

In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea

book coverKniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky Wagnerové“ vykreslují osobnost jubilující místopředsedkyně Ústavního soudu ČR a přibližují čtenáři široké... more

Basic information
Original title:In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea
Title in English:In dubio pro libertate. Reflections on the constitutional values and law. Tribute to Eliska Wagnerova
Authors:Ivo Pospíšil, Marian Kokeš (Eds.)
Information from University Press
Price:480,00 CZK
Publisher within MU:University Press
Further information
Citation:POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 s. ISBN 978-80-210-4837-9.Export BibTeX
@misc{833143,
author = {Pospíšil, Ivo and Kokeš, Marian},
address = {Brno},
booktitle = {In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea},
edition = {1.},
keywords = {constitutional law; constitutional values; constitutional court; judicial review; Eliška Wagnerová},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4837-9},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Editorství tématického sborníku
Keywords:constitutional law; constitutional values; constitutional court; judicial review; Eliška Wagnerová

Sborník vydaný k poctě místopředsedkyně Ústavního soudu se skládá ze tří částí. První část obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují významná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. V druhé části se příspěvky věnují množství současných a minulých aktivit Elišky Wagnerové a konečně třetí část obsahuje blahopřejné texty vyznačných českých a zahraničních osobností.

The collection of contributions published as a tribute to the vice-chairwoman of the Czech Constitutional Court, Mrs. Eliska Wagnerova, contains text of Czech and foreign authors dealing with the general role of constitutional judiciary, reflect significant case-law of the Czech Constitutional Court etc.

Related projects: