Publication details

 

Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu

Basic information
Original title:Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu
Title in English:Interpretation of sattelite images and air images and interakctive maps, possibilities of research
Authors:Hana Svatoňová, Petr Knecht
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana a Petr KNECHT. Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu. Geografické informácie, Nitra: UKF, 2009, roč. 12, č. 12, s. 170 - 177. ISSN 1337-9453.Export BibTeX
@article{858981,
author = {Svatoňová, Hana and Knecht, Petr},
article_location = {Nitra},
article_number = {12},
keywords = {interpretation; satteite image; air image; interactive map},
language = {cze},
issn = {1337-9453},
journal = {Geografické informácie},
title = {Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu},
volume = {12},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Article in Periodical
Keywords:interpretation; satteite image; air image; interactive map

Příspěvek na základě analýzy dostupných empirických výzkumů poukazuje na možná úskalí při využívání družicových snímků a interaktivních map ve výuce geografie. Autoři analyzovali zejména výsledky vybraných výzkumů v oblasti kartografických dovedností. Analýzu doplňují vlastními dlouhodobými zkušenosti s výukou geoinformatiky na Pedagogické fakultě MU i z řady projektů se základními či středními školami. Upozorňují na absenci pedagogického či psychologického výzkumu dovednosti identifikace objektů na družicovém snímku či práce s interaktivní mapou. V závěru formulují některá doporučení k vlastní výuce v oblasti praktické práce s družicovými snímky či interaktivními mapám, které přispívají k rozvoji teoretické i praktické výbavy didaktiky geografie.Příspevek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.

The paper advents to reef of using sattelite images and interactive maps in geography learning. It summarizes research and studies of educational cartography. The authors give a notice of absence educational and psychological research of interactive maps reading as well as on identificating objects on sattelite images. The authors conclude with recommendations for teaching and learning geography with using interactive maps and sattellite images. The paper is based on research project Dynamic geovisualisation in crisis management.

Related projects: