Publication details

 

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension

book coverTato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický... more

Basic information
Original title:The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension
Authors:Filip Černoch, Břetislav Dančák, Jana Kovačovská, Petr Ocelík, Jan Osička, Tomáš Vlček, Veronika Zapletalová
Information from University Press
Binding:paperback
Format:148 x 210
Price:476,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Political Science
Further information
Citation:ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana KOVAČOVSKÁ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 s. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.Export BibTeX
@book{960271,
author = {Černoch, Filip and Dančák, Břetislav and Kovačovská, Jana and Ocelík, Petr and Osička, Jan and Vlček, Tomáš and Zapletalová, Veronika},
address = {Brno},
keywords = {Energy Security; Natural Gas; Visegrad Group; European Union; Czech Republic; Hungary; Poland; Slovakia; Transit Infrastructure; Gas Market},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5650-3},
publisher = {Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav},
title = {The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension},
year = {2011}
}
Original language:English
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:Energy Security; Natural Gas; Visegrad Group; European Union; Czech Republic; Hungary; Poland; Slovakia; Transit Infrastructure; Gas Market

Gas crises in 2006 and 2009 significantly highlighted the question of the security of natural gas supplies, mainly from the Russian Federation. This topic is especially important and relevant for Central European countries be it due to their significant dependence on this supplier, due to substantial changes related to newly constructed gas infrastructure in the region, or in relation to the development of the energy sector at the EU level. Nord Stream, South Stream, Nabucco, the projects of liquefied natural gas (LNG) supplies or the North South Gas Corridor – all these planned or under construction infrastructure projects are significantly transforming the existing logic of natural gas supplies to V4 countries, i.e. to the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. At the same time, swift changes are taking place at the European Union level as well.