Detail publikace

 

Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku

obálka Publikace je výsledkem tříletého sledování vztahu českých podniků ke kvalitě, zejména jejich uvědomění si skutečnosti, že kvalita jejich produktů je faktorem konkurenceschopnosti celého podniku. Výzkum samotný byl proveden pomocí dotazníkového dotazování podniků z vybraných odvětví. Na základě rešerše relevantní odborné literatury byly formulovány otázky z oblasti kvality produktu, sledování a kontroly kvality produktu, míry spokojenosti zákazníka, konkurenčních výhod a nevýhod. Dílčí analýzy byly... více

Základní údaje
Originální název:Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku
Autoři:Petr Suchánek, Milan Sedláček, Jiří Špalek, Petra Štamfestová
Další údaje
Citace:SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK, Jiří ŠPALEK a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5688-6.Export BibTeX
@book{970594,
author = {Suchánek, Petr and Sedláček, Milan and Špalek, Jiří and Štamfestová, Petra},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Quality; Competitiveness; Cluster analysis; Financial analysis},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5688-6},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku},
year = {2011}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Řízení, správa a administrativa
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:Quality; Competitiveness; Cluster analysis; Financial analysis