Publication details

 

O mezigeneračním učení

book cover Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině. Jde o součást sociálního učení uskutečňovaného v situacích rodinného života, v interakcích a společných činnostech zúčastněných generací (dětí, rodičů, prarodičů). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány tématům, jako co se v rodině učíme, od koho, v jakých souvislostech a s jakými podmínkami. Impulsem k této publikaci... more

Basic information
Original title:O mezigeneračním učení
Title in English:On Intergenerational Learning
Authors:Milada Rabušicová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná
Information from University Press
Binding:paperback
Format:148 x 210
Price:220,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Pedagogy
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 212 s. ISBN 978-80-210-5750-0.Export BibTeX
@book{972697,
author = {Rabušicová, Milada and Kamanová, Lenka and Pevná, Kateřina},
address = {Brno},
keywords = {Intergenerational learning; family; family relations; children; parents; grandparents},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5750-0},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {O mezigeneračním učení},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph
Keywords:Intergenerational learning; family; family relations; children; parents; grandparents

Publikace pojednává o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím.

The monograph deals with intergenerational learning, mainly in the family context but also in the context of various courses of non-formal learning which may foster intergenerational learning.

Related projects: