Publication details

 

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin

book coverKniha se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti. Oba fenomény ukazuje jako vnitřně provázaný proces interakcí mezi jedinci, sociálními skupinami a společenskými systémy, zahrnující aspekty kulturně-historické, národnostní, sociálně-ekonomické, politické a etické. Vedle obecných otázek, zabývajících se příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba,... more

Basic information
Original title:Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Title in English:Social exclusion and social inclusion of minorities and marginalized groups
Author:Tomáš Sirovátka
Information from University Press
Binding:paperback
Format:170 x 240
Price:84,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Psychology; Sociology
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 240 s. ISBN 80-210-3455-6.Export BibTeX
@book{974368,
author = {Sirovátka, Tomáš},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
keywords = {social exclusion; social inclusion; minorities; marginalization},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3455-6},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin},
year = {2004}
}
Type:Monograph
Keywords:social exclusion; social inclusion; minorities; marginalization

The publication deals with processes, causes and consequences of social exclusion and social inclusion in Czech society. Both of them are considered as an interlinked process of interactions among individuals, social groups and social systems. The process is influenced by cultural, historical, national, social-economic, political and ethical aspects. Besides the general questions of causes and consequences of social exclusion and social inclusion the main topic of the book is marginalization in the job market, unemployment, poverty, material deprivation, identity formation of minorities and the possibility of public policy to support social inclusion in the Czech Republic. The book aims at experts, social science students and those who are interested in social problems.