Publication details

 

Vztahy v dospívání

book coverPublikace Vztahy v dospívání shrnuje různé aspekty vývoje vztahů dospívajících, kterým nebylo dosud věnováno v tuzemské odborné literatuře mnoho pozornosti. Řada tradičních názorů je revidována a aktualizována, publikace reflektuje změny společensko-historické a kulturní, které mají vliv na průběh a náplň období dospívání. Prezentované studie mají přehledový charakter a autoři do většiny z nich zasazují také výsledky vlastních relevantních výzkumů. Autorský tým je z převážné většiny tvořen pracovníky... more

Basic information
Original title:Vztahy v dospívání
Title in English:Relationships in adolescence
Authors:Petr Macek, Lenka Lacinová
Inferior responsibility:Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.)
Further information
Citation:MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 200 s. ISBN 978-80-87474-46-4.Export BibTeX
@book{974371,
author = {Macek, Petr and Lacinová, Lenka},
address = {Brno},
edition = {2. vyd.},
location = {Brno},
isbn = {978-80-87474-46-4},
publisher = {Barrister & Principal},
title = {Vztahy v dospívání},
year = {2012}
}
Type:Monograph

The publication resumes various aspects of interpersonal relationships in adolescence. Traditional opinions are revised and updated. The publication deals also with socio-historical changes that affect adolescence. The authors are from Institute for Research on Children, Youth and Family of the Faculty of Social Sciences, Masaryk University.