Publication details

 

Občanské právo hmotné. Multimediální učební text

book cover

The content of this page is unavailable at the moment. An error has occured while downloading data from link to a new windowis.muni.cz. We are sorry for the inconvenience.

Basic information
Original title:Občanské právo hmotné. Multimediální učební text
Authors:Josef Fiala, Jan Hurdík, Lenka Dobešová, Kateřina Ronovská
Further information
Citation:FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.Export BibTeX
@book{975168,
author = {Fiala, Josef and Hurdík, Jan and Dobešová, Lenka and Ronovská, Kateřina},
address = {Brno},
edition = {2. dotisk 3. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5361-8},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Občanské právo hmotné. Multimediální učební text},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph

Aktualizovaný text se zaměřuje na občanské právo hmotné a je určen především pro studenty bakalářského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nastiňuje základní vymezení předmětu občanského práva, jeho prameny, věcná a závazková práva. Rozlišena je rovněž odpovědnost v občanském právu, stejně jako převod majetkových práv. K publikaci je přiložen CD-ROM.

The updated text focuses on the Civil Law and It is intended primarily for students of bachelor’s degree at the Law Faculty of Masaryk University. It outlines the basic definition of the subject of civil law, its sources, material and contract law. The resolution is also accountable in civil law, as well as the transfer of property rights. The book is accompanied by a CD-ROM.