Publication details

 

Konstrukční geometrie I

book cover

Basic information
Original title:Konstrukční geometrie I
Title in English:Descriptive geometry
Author:Otta Říha
Information from University Press
Price:93,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:ŘÍHA, Otta. Konstrukční geometrie I. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 84 s. ISBN 978-80-210-4802-7.Export BibTeX
@misc{977031,
author = {Říha, Otta},
address = {Brno},
edition = {1. dotisk 2. vyd.},
keywords = {Parallel projection, affine views, central kolineace, cut flush with the prism and pyramid},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4802-7},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Konstrukční geometrie I},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:Parallel projection, affine views, central kolineace, cut flush with the prism and pyramid

První díl učebního textu je věnován rovnoběžnému promítání a jeho vlastnostem, volnému rovnoběžnému promítání a jeho užití při řešení polohových a metrických úloh. Jsou probrána afinní zobrazení, zejména osová afinita, dále středová kolineace, a je ukázáno užití těchto zobrazení při konstrukci řezu roviny s hranolem a jehlanem. Všech sedm kapitol textu obsahuje řešené úlohy, dostatečný počet cvičení a shrnutí probraného učiva.

The first part of the text is dedicated the interpretation of the parallel projection, and its characteristics, the free parallel projection, and its use in resolving the location and metric tasks. Are discussed, affine transformation in particular axial affinity, Central collineation, and demonstrates their use in the construction of the cut plane with Prism and pyramid. All seven chapters of the text contains a sufficient number of exercises and a summary.