Publication details

 

Kruhová inverze

book cover

Basic information
Original title:Kruhová inverze
Author:Otta Říha
Further information
Citation:ŘÍHA, Otta. Kruhová inverze. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 51 s. ISBN 978-80-210-5149-2.Export BibTeX
@misc{977032,
author = {Říha, Otta},
address = {Brno},
edition = {1. dotisk 1. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5149-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Kruhová inverze},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky

Učební text je určen pro předmět konstrukční geometrie. Je věnován řešení úloh o kružnici, z nichž nejvýznamnější jsou úlohy Apolloniovy a Pallovy. Pro řešení těchto úloh je užita stejnolehlost, mocnost bodu ke kružnici, dilatace a kruhová inverze, které je užito i pro řešení úloh v omezené nákresně.

Textbooks text is intended for the subject geometry. It is dedicated to solving problems on the circle, the most important role as a problems of Apollonios and Pappos. To address these problems is used homothety, power point to a circle, dilatation and circular inversion, which is used for solving problems in a limited plane for drawing.