Publication details

 

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

book coverElektronická verze druhého vydání tištěné publikace. Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy... more

Basic information
Original title:Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století
Author:Josef Prokeš
Information from University Press
Binding:e-book
Price:178,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Musicology
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Monograph

Elektronická verze druhého vydání publikace Česká folková píseň v kontextu 60.-80. let 20. století.