Publication details

 

Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu

book cover

The content of this page is unavailable at the moment. An error has occured while downloading data from link to a new windowis.muni.cz. We are sorry for the inconvenience.

Basic information
Original title:Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu
Title in English:Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process
Authors:Radek Horáček, Zbyněk Fišer, Vladimír Havlík
Further information
Citation:HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.Export BibTeX
@book{978323,
author = {Horáček, Radek and Fišer, Zbyněk and Havlík, Vladimír},
address = {Brno},
edition = {1. dotisk 1. vyd.},
keywords = {Creative writing; action art; gallery education; creativity},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5389-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph
Keywords:Creative writing; action art; gallery education; creativity

Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní (Zbyněk Fišer) jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky (Radek Horáček) je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba (Vladimír Havlík) se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění. Tvůrčí práce s textem a s vizuálními informacemi je nezbytnou kompetencí pro studium i praxi.

The publication focuses on the research of three areas of university science branches that are aimed at the development and practicing of creativity and contemplates the possibilities of cooperation among them. In the realm of Creative writing (Zbyněk Fišer), literary competence and the ability to produce scholarly as well as fiction text are developed. In the realm of Gallery education (Radek Horáček), the interpretation of artwork as an active creative process is analysed, and in the realm of Action art (Vladimír Havlík), research and creative activities in visual arts are practiced. Creative work with text as well as with visual information is an important competence in studying and practice.

Related projects: