Publication details

 

Biosocial Interactions in Modernisation

book cover Kniha hledá hlavní příčiny biosociální diverzity v rámci lidského druhu (osobnostní, věkové, sexuální, rodinné, reproduktivní, skupinové, mezipopulační a mezigenerační odlišnosti) a klade je do souvislosti s různými netolerantními přístupy doby modernizace, jako jsou například individualismus, ageismus, sexismus, familismus, pro- / antinatalismus, grupismus, rasismus a dysgenismus. Každý faktor ovlivňující biosociální diverzitu je vysvětlen na základě jeho biologického vývoje. Variabilně... more

Basic information
Original title:Biosocial Interactions in Modernisation
Author:Robert Cliquet
Information from University Press
Binding:e-book
Price:928,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Sociology
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Sociology, demography
Type:Monograph