Publication details

 

Biosocial Interactions in Modernisation

book cover Kniha hledá hlavní příčiny biosociální diverzity v rámci lidského druhu (osobnostní, věkové, sexuální, rodinné, reproduktivní, skupinové, mezipopulační a mezigenerační odlišnosti) a klade je do souvislosti s různými netolerantními přístupy doby modernizace, jako jsou například individualismus, ageismus, sexismus, familismus, pro- / antinatalismus, grupismus, rasismus a dysgenismus. Každý faktor ovlivňující biosociální diverzitu je vysvětlen na základě jeho biologického vývoje. Variabilně... more

Basic information
Original title:Biosocial Interactions in Modernisation
Author:Robert Cliquet
Information from University Press
Binding:e-book
Price:928,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Sociology
Further information
Citation:CLIQUET, Robert. Biosocial Interactions in Modernisation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 725 s. e-book. ISBN 978-80-210-5809-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5809-2012.Export BibTeX
@book{978619,
author = {Cliquet, Robert},
address = {Brno},
edition = {1},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5809-5},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Biosocial Interactions in Modernisation},
year = {2012}
}
Original language:English
Field:Sociology, demography
Type:Monograph