Publication details

 

Metody řešení matematických úloh I

book coverText je rozdělen do tří relativně samostatných kapitol, z nichž první se zabývá konečnými součty, mnohočleny, řešením rovnic a jejich soustav. Druhá kapitola je věnována metodám důkazů algebraických nerovností, třetí kapitola je zaměřená na elementární teorii čísel. Výklad je prováděn zpravidla v řešených úlohách, pracovní charakter textu je zvýrazněn velkým počtem cvičení, jejichž řešením si čtenář může popsané metody osvojit. Jde o první část dvoudílného celku, jehož druhý díl je zaměřen na... more

Basic information
Original title:Metody řešení matematických úloh I
Authors:Jiří Herman, Radan Kučera, Jaromír Šimša
Information from University Press
Binding:paperback
Format:170x240
Price:173,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
Publisher within MU:Faculty of Science
Further information
Citation:HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh I. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 278 s. ISBN 978-80-210-5636-7.Export BibTeX
@book{979764,
author = {Herman, Jiří and Kučera, Radan and Šimša, Jaromír},
address = {Brno},
edition = {3. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5636-7},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Metody řešení matematických úloh I},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Monograph

Text je rozdělen do tří relativně samostatných kapitol, z nichž první se zabývá konečnými součty, mnohočleny, řešením rovnic a jejich soustav. Druhá kapitola je věnována metodám důkazů algebraických nerovností, třetí kapitola je zaměřená na elementární teorii čísel. Výklad je prováděn zpravidla v řešených úlohách, pracovní charakter textu je zvýrazněn velkým počtem cvičení, jejichž řešením si čtenář může popsané metody osvojit. Jde o první část dvoudílného celku, jehož druhý díl je zaměřen na kombinatoriku.

This book presents methods of solving problems in three areas of classical elementary mathematics: Equations and systems of equations of various kinds, algebraic inequalities, and elementary number theory, in particular divisibility and diophantine equations. In each topic, brief theoretical discussions are immediately followed by carefully worked out examples of increasing degrees of difficulty, and by exercises which range from routine to rather challenging problems. While this book emphasizes some methods that are not usually covered in beginning university courses, it nevertheless teaches techniques and skills which are useful not only in the specific topics covered here. There are approximately 330 examples and 760 exercises.