Publication details

 

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

book coverVýbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

Basic information
Original title:Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů
Title in English:Anthology of selected ancient Greek inscriptions of dialectological interest
Author:Antonín Bartoněk
Information from University Press
Binding:cloth
Format:176 x 250
Price:200,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Philology
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Monograph
Keywords:ancient Greek inscriptions; dialects; Mycenaean

Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

A selection of 173 Ancient Greek inscriptions in ca. 25 epichoric dialects, accompanied by Czech translations with grammatical notes as well as by an introduction on Mycenaean and a series of partial views of dialectological character.

Related projects: