Publication details

 

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

book coverVýbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

Basic information
Original title:Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů
Title in English:Anthology of selected ancient Greek inscriptions of dialectological interest
Author:Antonín Bartoněk
Information from University Press
Binding:cloth
Format:176 x 250
Price:200,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Philology
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:BARTONĚK, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 253 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 403. ISBN 978-80-210-5678-7.Export BibTeX
@book{981880,
author = {Bartoněk, Antonín},
address = {Brno},
edition = {Vyd. 1.},
keywords = {ancient Greek inscriptions; dialects; Mycenaean},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5678-7},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů},
url = {http://hdl.handle.net/11222.digilib/124490},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
WWW:link to a new windowDigitální knihovna FF MU
Type:Monograph
Keywords:ancient Greek inscriptions; dialects; Mycenaean

Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

A selection of 173 Ancient Greek inscriptions in ca. 25 epichoric dialects, accompanied by Czech translations with grammatical notes as well as by an introduction on Mycenaean and a series of partial views of dialectological character.

Related projects: