Publication details

 

Marketing politických kampaní

book cover

Basic information
Original title:Marketing politických kampaní
Title in English:Marketing of Political Campaigns
Authors:Otto Eibl, Jozef Janovský
Further information
Citation:EIBL, Otto a Jozef JANOVSKÝ. Marketing politických kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5821-7.Export BibTeX
@book{981893,
author = {Eibl, Otto and Janovský, Jozef},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {marketing; political campaign; research},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5821-7},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Marketing politických kampaní},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:marketing; political campaign; research

Marketingové nástroje a techniky stále častěji a intenzivněji pronikají do oblasti politiky. S jejich pomocí se strany snaží identifikovat nejzásadnější problémy a témata, která voliče v danou chvíli tíží, a nabídnout unikátní stranická řešení těchto problémů. Jak je patrné, klíčovou roli zde hraje výměna a sběr informací. Způsoby, jakými je možné informace sebrat a jak s nimi naložit (zejména z pohledu politické strany), popisuje tato publikace. Je určena primárně jako studijní podpora pro studenty kurzu POL505 Marketing politických kampaní zařazeného do projektu Politologie pro praxi (podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, resp. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Své publikum si ale kniha jistě najde i mimo tuto úzce vymezenou skupinu.

Marketing tools and techniques are more often and frequently deployed in the political world. With their help political parties are able to identify the most salient issues and offer voters with unique party solutions. It is obvious that gathering data and information exchange between political parties and voters plays the crucial role. This book describes the basic knowledge of how information can be gathered and how to use it (mainly) for the political party’s benefit. Although the book is primarily intended for the students of the course POL505 Marketing of Political Campaigns (part of the Political Science for Praxis Project supported by European Social Fund...), it can be useful for anyone interested in political marketing.