Publication details

 

Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R

book coverPublikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Je sestaven z 19 vzorově vyřešených a okomentovaných příkladů, které byly vybrány tak,... more

Basic information
Original title:Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Title in English:Modern Analysis of Biological Data 2. Linear Models with Correlations in R
Authors:Stanislav Pekár, Marek Brabec
Information from University Press
Binding:paperback
Format:160 x 230
Price:285,00 CZK
Categorization:Biology
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Ecology
Type:Monograph
Keywords:statistical analysis

Kniha představuje lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech.

The book introduces a reader to linear methods, which are used for the analysis of data with temporal, spatial and phylogenetic correlations.

Related projects: