Publication details

 

Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R

book coverPublikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Je sestaven z 19 vzorově vyřešených a okomentovaných příkladů, které byly vybrány tak,... more

Basic information
Original title:Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Title in English:Modern Analysis of Biological Data 2. Linear Models with Correlations in R
Authors:Stanislav Pekár, Marek Brabec
Information from University Press
Binding:paperback
Format:160 x 230
Price:248,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Biology
Further information
Citation:PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2012. 256 s. ISBN 978-80-210-5812-5.Export BibTeX
@book{983302,
author = {Pekár, Stanislav and Brabec, Marek},
address = {Brno},
edition = {1},
keywords = {statistical analysis},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5812-5},
publisher = {Masarykova universita},
title = {Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Ecology
Type:Monograph
Keywords:statistical analysis

Kniha představuje lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech.

The book introduces a reader to linear methods, which are used for the analysis of data with temporal, spatial and phylogenetic correlations.

Related projects: