Publication details

 

Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

book cover

Basic information
Original title:Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Title in English:Intercultural Communicative Competence and its Developing in Czech Lower-Secondary English Classes
Author:Jana Zerzová
Further information
Citation:ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8.Export BibTeX
@book{983394,
author = {Zerzová, Jana},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
keywords = {intercultural competence; intercultural communicative competence; system of categories; socio-cultural competence; sociolinguistic competence; teacher's beliefs about culture; video study; teaching culture; ICC; ELT; FLT},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5725-8},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ},
url = {https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/56},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:authenticated link to a new windowČítárna Munispace
Type:Monograph
Keywords:intercultural competence; intercultural communicative competence; system of categories; socio-cultural competence; sociolinguistic competence; teacher's beliefs about culture; video study; teaching culture; ICC; ELT; FLT
Attached files:link to a new windowInterkulturni komunikacni kompetence Celek.pdf

Kniha je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. Tyto nástroje jsou následně použity ve dvou výzkumných šetřeních. První z nich představuje výzkum realizovaného kurikula v rámci CPV videostudie anglického jazyka v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce AJ v 7. a 8. ročnících na 2. stupni ZŠ ve třech krajích (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský). Druhé výzkumné šetření se zabývá učitelovým pojetím kultury a cílů výuky reálií a IKK.

The book deals with the topic of teaching culture and intercultural communicative competence (ICC) in Czech lower-secondary English classes and it represents a first attempt to investigate this complex topic in the context of educational research in the Czech Republic. The core of the study is formed by the development of theoretical and methodological foundations for analyzing teaching culture and ICC in foreign language teaching (FLT) and the design of research instruments for the analysis itself. These instruments are consequently used in two investigations. The first of them, that constitutes a part of the CPV Video Study of English project, represents an analysis of the realised curriculum in the area of teaching culture and ICC in the 7th and 8th grades of Czech lower-secondary English classes in three regions (Jihomoravský, Olomoucký and Zlínský). The second investigation deals with teachers' beliefs about culture and goals of teaching culture and ICC.