Publication details

 

Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy

book cover

Basic information
Original title:Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Title in English:Integrated science 1 - Going by car. Teachers handbook
Authors:Hana Svatoňová, Irena Plucková, Darina Foltýnová, Iva Frýzová, Jaromír Kolejka, Libor Lněnička, Vladislav Navrátil, Aleš Ruda, Boris Rychnovský, Jindřiška Svobodová, Eduard Hofmann
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.Export BibTeX
@misc{984909,
author = {Svatoňová, Hana and Plucková, Irena and Foltýnová, Darina and Frýzová, Iva and Kolejka, Jaromír and Lněnička, Libor and Navrátil, Vladislav and Ruda, Aleš and Rychnovský, Boris and Svobodová, Jindřiška and Hofmann, Eduard},
address = {Brno},
edition = {1. dotisk 1. vydání},
keywords = {teacher s papers, work sheet; environmental educatin;science},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5109-6},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:teacher s papers, work sheet; environmental educatin;science
Attached files:link to a new windowAUTO NAMETOVNIK FINAL.pdf

Soubor metodických a pracovních listů na téma Jezdíme autem, které vychází z naší denní reality používání auta jako dopravního prostředku. Listy jsou pojaty integrovaně a kreativně a doplňují text pro učitele na totožné téma Jezdíme autem

Publication contains worksheets and methodical recommendations related to teachers book. Worksheets react to using a car as a daily means of transport. This set of 30 worksheets and recommendations are also enclosed on CD. That is why this is a useful publication as a sufficient suplement of inspirations which may be further modified, copied and printed.

Related projects: