Publication details

 

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U. Řada pedagogická. 12

book coverSborník je věnován tématu rozmanitosti výchovy. V první a nejrozsáhlejší části sborníku je uveřejněno sedm příspěvků, které jsou zaměřeny na vybraná sociální prostředí (malotřídní škola, výchovné ústavy, škola) a ve kterých autoři sledují rozmanité podoby výchovy. Po tomto bloku následují tři příspěvky doktorských studentek, které prezentují výsledky svých kvalitativních výzkumů realizovaných ve školním prostředí. V další části sborníku jsou popsány výsledky vybraných diplomových magisterských a... more

Basic information
Original title:Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U. Řada pedagogická. 12
Information from University Press
Price:260,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Further information
Citation:Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U. Řada pedagogická. 12. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 208 s. Studia paedagogica. ISBN 978-80-210-4472-2.Export BibTeX
@book{989674,
address = {Brno},
edition = {1.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4472-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U. Řada pedagogická. 12},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph