Organizační struktura

Pracoviště se vnitřně organizačně nečlení.

Centrální řídící struktura projektu CEITEC