Kontrolní odbor

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Rektorát
Kontrolní odbor
Korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Sídlo:rektorát, areál Žerotínovo náměstí 9, Brno-město, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1021
Fax:549 49 1060
E-mail:vedkontrol@rectdotmunidotcz

Vedoucí pracoviště:
JUDr. Naděžda Horynová

 

Do rozsahu působnosti Kontrolního odboru náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • vnitřní kontrolní činnost,
  • šetření stížností, podnětů a petic,
  • agenda bezpečnostního ředitele.

- specifické činnosti

  • kontrola dodržování obecně závazných právních norem, rezortních předpisů, vnitřních řídicích a organizačních norem MU,
  • provádění mimořádných kontrol a šetření vyžádaných orgány činnými v trestním řízení,
  • zastupování MU v trestním řízení, podávání trestních oznámení a opravných prostředků.

- spravované evidence

  • Centrální databáze stížností,
  • Centrální evidence externích kontrol.