Work-safety and Emergency Regulations Manager Secretariate

Total number of titles in 2016: 12

 

TRÁVNÍČKOVÁ, Eva - BLÁHA, Luděk - KLÍMA, Miloš.
Antifoulingové účinky fotokatalytických vrstev na řasy r. Klebsormidium. In TRANSFER - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl, číslo 28, 2016, 11. ročník. Praha, CZ : Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 2016. pp. 13-17. 26.5.2016, Kunovice.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Aseptické postupy v Masarykově onkologickém ústavu. Masarykův onkologický ústav Brno, 2016.


more

 

BOTKA, Tibor - RŮŽIČKOVÁ, Vladislava - KONEČNÁ, Hana - PANTŮČEK, Roman - RYCHLÍK, Ivan - ZDRÁHAL, Zbyněk - PETRÁŠ, Petr - DOŠKAŘ, Jiří.
Complete genomes of ETA-converting bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. 2016.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr.
Epidemiologie profesionálních legionelóz v České republice. In Pracovné lakárstvo a toxikológia, nové poznatky a zkušenosti 3. Martin 2016 : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2016. ISBN 978-80-8187-004-0, pp. 139-145. 2016, SR, Martin.


more

 

VRBOVSKÁ, Veronika - PETRÁŠ, Petr - ŠVEC, Pavel - KÝROVÁ, Kamila - ŠEDO, Ondrej - KOVAŘOVIC, Vojtěch - DOŠKAŘ, Jiří - PANTŮČEK, Roman.
Genomic characterization of Staphylococcus petrasii. 2016.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr - FENCLOVÁ, Zdena.
K otázce profesní etiologie nádorových onemocnění v České republice. 2016.


more

 

book coverFIŠAROVÁ, Lenka - DOŠKAŘ, Jiří.
Mobilní genetické elementy koaguláza-negativních stafylokoků přispívající k jejich rezistenci k antibiotikům. 2016. ISBN 978-80-210-8255-7.


more

 

VRBOVSKÁ, Veronika - PANTŮČEK, Roman - PETRÁŠ, Petr - ŠVEC, Pavel - ŠEDO, Ondrej - DOŠKAŘ, Jiří.
Molekulárna charakteristika kmeňov Staphylococcus petrasii. 2016. ISBN 978-80-210-8255-7.


more

 

POKORNÝ, Bohumil - PETROVOVÁ, Markéta - ŠTOROVÁ, Ilona.
Objektivizace pracovní schopnosti zaměstnance. 2016.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Pohled hygienika na práci s cytostatiky ve zdravotnictví­. 2016.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Práce s chemickými karcinogeny a cytostatiky ve zdravotnictví - pracovnělékařské požadavky. 2016.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Pracovnělékařská problematika v ordinaci praktického lékaře. 2016.


more