Pracoviště manažera BOZP

Záznamů v roce 2016 je celkem: 4

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr - FENCLOVÁ, Zdena.
K otázce profesní etiologie nádorových onemocnění v České republice. 2016.


více

 

POKORNÝ, Bohumil - PETROVOVÁ, Markéta - ŠTOROVÁ, Ilona.
Objektivizace pracovní schopnosti zaměstnance. 2016.


více

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Práce s chemickými karcinogeny a cytostatiky ve zdravotnictví - pracovnělékařské požadavky. 2016.


více

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Pracovnělékařská problematika v ordinaci praktického lékaře. 2016.


více