Pracoviště manažera BOZP

Záznamů v roce 2016 je celkem: 2

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Práce s chemickými karcinogeny a cytostatiky ve zdravotnictví - pracovnělékařské požadavky. 2016.


více

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Pracovnělékařská problematika v ordinaci praktického lékaře. 2016.


více