Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:164120
Pedagogičtí pracovníci:10
Docenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:195
Ostatní zaměstnanci:144115
Celkový počet externích pracovníků:204116

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 16.4.2014