Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:164118
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:146114
Celkový počet externích pracovníků:187115

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.10.2014