Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:165119
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:147115
Celkový počet externích pracovníků:204124

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.10.2014