Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:166119
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:148115
Celkový počet externích pracovníků:207116

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.12.2014