Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:169122
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:151118
Celkový počet externích pracovníků:215126

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.11.2014