Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:173122
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:154118
Celkový počet externích pracovníků:12062

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2015