Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170122
Odborní a techničtí pracovníci:205
Ostatní zaměstnanci:150117
Celkový počet externích pracovníků:8453

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.2.2015