Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170121
Odborní a techničtí pracovníci:205
Ostatní zaměstnanci:150116
Celkový počet externích pracovníků:11770

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 6.3.2015