Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170120
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:152116
Celkový počet externích pracovníků:183101

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.6.2016