Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:172121
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:153117
Celkový počet externích pracovníků:12366

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.8.2015