Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:169120
Odborní a techničtí pracovníci:205
Ostatní zaměstnanci:149115
Celkový počet externích pracovníků:15385

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.3.2015