Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:163119
Pedagogičtí pracovníci:10
Docenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:195
Ostatní zaměstnanci:143114
Celkový počet externích pracovníků:204116

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 19.4.2014