Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:171122
Odborní a techničtí pracovníci:174
Ostatní zaměstnanci:154118
Celkový počet externích pracovníků:213122

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.10.2016