Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:171121
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:153117
Celkový počet externích pracovníků:17092

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.7.2016