Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:169120
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:151116
Celkový počet externích pracovníků:16093

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.5.2016