Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170121
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:151117
Celkový počet externích pracovníků:10752

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.7.2015