Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:171122
Odborní a techničtí pracovníci:205
Ostatní zaměstnanci:151117
Celkový počet externích pracovníků:192102

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.4.2015