Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:169119
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:151115
Celkový počet externích pracovníků:16887

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.11.2015