Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:169121
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:150117
Celkový počet externích pracovníků:9956

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.1.2015