Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:168118
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:150114
Celkový počet externích pracovníků:8042

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 13.2.2016