Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:171121
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:152117
Celkový počet externích pracovníků:12466

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.7.2015