Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:173123
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:155119
Celkový počet externích pracovníků:184103

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.7.2016