Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:168119
Odborní a techničtí pracovníci:205
Ostatní zaměstnanci:148114
Celkový počet externích pracovníků:15787

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.3.2015