Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:167120
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:149116
Celkový počet externích pracovníků:167100

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.11.2014