Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170123
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:152119
Celkový počet externích pracovníků:214125

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.11.2014