Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:163117
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:145113
Celkový počet externích pracovníků:13680

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.9.2014