Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:174124
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:156120
Celkový počet externích pracovníků:193108

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.8.2016