Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:164118
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:146114
Celkový počet externích pracovníků:196121

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.10.2014