Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170120
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:151116
Celkový počet externích pracovníků:11962

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2015