Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:170121
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:151117
Celkový počet externích pracovníků:10450

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2015