Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:166119
Pedagogičtí pracovníci:10
Docenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:195
Ostatní zaměstnanci:146114
Celkový počet externích pracovníků:13077

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.8.2014