Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:162117
Pedagogičtí pracovníci:10
Docenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:195
Ostatní zaměstnanci:142112
Celkový počet externích pracovníků:10961

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.7.2014