Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:173124
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:154120
Celkový počet externích pracovníků:15887

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.5.2015