Bc. Ing. Barbora Hašková

Personal photo

 

 
2011

ADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
Spolupráce Masarykovy univerzity s Moravskou zemskou knihovnou. Vyd. on-line. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2011. DUHA.


more

 
2010

ADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY DALŠÍHO ROZVOJE. Konference u příležitosti 20. výročí založení Univerzity třetího věku na MU 6. - 7. dubna 2010. 2010. CZE, Fakulta sociálních studií, Kancelář VOP. 6.4.2010 - 7.4.2010, National Activity.


more

 

book coverADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
Masarykova univerzita. Celoživotní vzdělávání - Masaryk University. Lifelong Learning. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 23 pp. ISBN 978-80-210-5338-0.


more

 

book coverADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
Univerzita třetího věku jako součást celoživotního vzdělávání. In Adamec, Petr - Hašková, Barbora. Univerzita třetího věku 1990-2010, 20 let seniorského vzdělávání na Masarykově univerzitě. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-210-5156-0, pp. 18-59.


more

 

book coverADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
Výroční zpráva Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity za rok 2010. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 45 pp. ISBN 978-80-210-5341-0.


more

 
2009

ADAMEC, Petr - HAŠKOVÁ, Barbora.
Pilotní kurz pro ženy a muže na rodičovské dovolené. 2009.


more

 

ADAMEC, Petr - DAN, Jiří - HAŠKOVÁ, Barbora.
Přínos univerzit třetího věku ke kvalitě života seniorů. 2009.


more

 
2008

HAŠKOVÁ, Barbora.
Seniorské vzdělávání, univerzita třetího věku - současnost a perspektivy dalšího rozvoje. In Senior Living. Vyd. Ledax, o.p.s. Ćeské Budějovice : Ledax, o.p.s., 2008. ISBN 978-80-254-1243-5, pp. 73-77. 2007, Zlín.


more

 

HAŠKOVÁ, Barbora.
Školy nebo vzdělávací instituce dospělých jako centra celoživotního vzdělávání, Celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007. Vydala Univerzita Palackého. Olomouc : Vydala Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2008, 2008. ISBN 978-80-244-1907-7, pp. 40-42. 2007, Olomouc.


more

 
2006

HAŠKOVÁ, Barbora - PICHL, Marek - DAN, Jiří - TELEC, Ivo.
Evaluace kurzů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. 2006.


more