RNDr. Miroslava Misáková

Personal photo

 

 
2010

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava - BYDŽOVSKÁ, Hana.
Záznamník učitele. 2010.


more

 
2009

BRANDEJS, Michal - BRANDEJSOVÁ, Jitka - MISÁKOVÁ, Miroslava - KASPRZAK, Jan - KEDER, Daniel - LUNTER, Ľuboš.
Inteligentní Dril: studenti méně opakují a více si pamatují. In 7. ročník konference Alternativní metody výuky 2009. Vyd. 1. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2009. ISBN 978-80-7041-515-3, 6 pp. 2009, Praha.


more

 
2008

BRANDEJS, Michal - ZACHOVALOVÁ, Marie - ČUHEL, Matěj - MISÁKOVÁ, Miroslava - OBŠÍVAČ, Tomáš.
Absolventská síť. 2008.


more

 

BRANDEJS, Michal - KASPRZAK, Jan - KEDER, Daniel - MISÁKOVÁ, Miroslava.
Dril. 2008.


more

 

BRANDEJS, Michal - ČUHEL, Matěj - MISÁKOVÁ, Miroslava.
E-learning. 2008.


more

 

book coverMISÁKOVÁ, Miroslava - BRANDEJS, Michal - BRANDEJSOVÁ, Jitka.
Způsoby elektronické podpory výuky na MU v roce 2008. In Sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4613-9, pp. 75-80. 2008, Brno.


more

 
2007

KŘIPAČ, Miroslav - BRANDEJS, Michal - BRANDEJSOVÁ, Jitka - MISÁKOVÁ, Miroslava.
University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. Vyd. 1. Ostrava : University of Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-388-7, pp. 58-61. 2007, Rožnov pod Radhošťem.


more

 
2006

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno : vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2006. ISBN 80-210-3923-X, pp. 150-153. 2006, Brno.


more

 
2005

MISÁKOVÁ, Miroslava.
E-learning strategicky v IS MU: od nadšeneckého k plošnému nasazení. In E-learning přichází: sborník SCO 2005. Sborník druhého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2005, Brno, ČR, 25.–26. 5. 2005. Brno : 2005. ISBN 80-210-3699-0, 5 pp.


more

 

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Masivní použití e-learningových prvků v prostředí velké univerzity. In Sborník BELCOM 2005. : 2005. 6 pp. 2005.


more

 

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava.
Masivní použití e-learningových prvků v prostředí velké univerzity. In Konference BELCOM'05. Praha : 2005. ISBN 80-01-03203-5, 4 pp. 2005, Praha.


more

 

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Univerzitní systém: kroky k realizaci pokročilého strategického nástroje. In Britsko-česko-slovenský seminář pracovníků univerzitní administrativy (8. - 10. 6. 2005). Zlín : 2005. 3 pp. 2005.


more

 
2004

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava - KŘIPAČ, Miroslav - ŠIKULOVÁ, Andrea - KASPRZAK, Jan.
Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004 : Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.


more

 

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava - ŠIKULOVÁ, Andrea.
Začínáme s is.muni.cz -- nápověda pro učitele. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 68 pp.


more

 
2001

MISÁKOVÁ, Miroslava - BRANDEJS, Michal - HOLLANOVÁ, Iva - PAZDZIORA, Jan.
A University Administrative Information System: Getting People Involved and Combating Doubt. Higher Education in Europe. ISSN 0379-7724, 2001, vol. XXVI, no. 4, pp. 529-532.


more

 

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava - HOLLANOVÁ, Iva - PAZDZIORA, Jan.
Administrative Systems for Universities Should Be More Than Just a Spreadsheet. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin : Humboldt-University Berlin, 2001. pp. 84-87. březen 2001, Berlín.


more

 

BRANDEJS, Michal - MISÁKOVÁ, Miroslava - HOLLANOVÁ, Iva - PAZDZIORA, Jan.
In-house Developed UIS for Traditional University: Recommendations and Warnings. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin : Humboldt-University Berlin, 2001. pp. 234-237. březen 2001, Berlín.


more

 

PAZDZIORA, Jan - MISÁKOVÁ, Miroslava.
Open Source Tools in University Operation. In Proceedings of the IASTED International Symposia -- Applied Informatics. Anaheim, Calgary, Zurich : IASTED/ACTA Press, 2001. ISBN 0-88986-320-2, pp. 461-465. February 19--22, 2001, Innsbruck, Austria.


more

 

PAZDZIORA, Jan - BRANDEJS, Michal - HOLLANOVÁ, Iva - MISÁKOVÁ, Miroslava.
Procesy reálného světa a přesnost dat v UIS. In RUFIS 2001: Role univerzit v budoucí informační společnosti: Sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2001. ISBN 80-7082-783-1, pp. 107-114. 5.-6. září 2001, Plzeň.


more

 
2000

BRANDEJS, Michal - HOLLANOVÁ, Iva - MISÁKOVÁ, Miroslava - PAZDZIORA, Jan.
IS pro univerzitu ve třetím tisíciletí. In UNIFOS 2000, univerzitné informačné systémy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. ISBN 80-7137-713-9, pp. 27-32. Nitra, 10.-12. mája 2000.


more

 

BRANDEJS, Michal - HOLLANOVÁ, Iva - MISÁKOVÁ, Miroslava - PAZDZIORA, Jan.
Univerzitní IS: předsudky, pověry a realita. In Sborník příspěvků RUFIS 2000. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2000. ISBN 80-214-1671-8, pp. 15-22. 5.--6. 9. 2000, Brno.


more

 
1999

MISÁKOVÁ, Miroslava - HOLLANOVÁ, Iva.
Katalog předmětů: zkušenost s elektronickou podporou ECTS. In Sborník konference RUFIS'99 (Úloha universit v budoucí informační společnosti). Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1999. ISBN 80-214-1379-4, pp. 29-36. září 99, Brno.


more

 
1998

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Písmo s variantní šířkou: nová naděje pro naše úzké sloupce?. Zpravodaj CSTUG, Brno, CSTUG. ISSN 1211-6661, 1998, vol. 8, no. 2, pp. 65-81.


more

 

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Trendy ve vývoji etických standardů v IT. In Sborník konference RUFIS'98 (Úloha universit v budoucí informační společnosti). Vyd. 1998. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 1998. ISBN 80-7083-303-3, pp. 143-148. září 98, Liberec. Sborník konference RUFIS'98 -- 55-031-98.


more

 

MISÁKOVÁ, Miroslava.
Typesetting with varying letter widths: New hope for your narrow columns 355. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco, TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, USA. ISSN 0896-3207, 1998, vol. 19, no. 4, pp. 355-364.


more