Ing. Michael Doležal

Photo not published

 

 
2014

DOLEŽAL, Michael.
Vzpomínka na Josefa Šindeláře. Legionáře a amatérského botanika. Brno : Vltava-Labe-Press a.s., 2014. Brněnský deník.


more

 
2012

DOLEŽAL, Michael - POSTRÁNECKÁ, Barbora - JANŮ, Eva.
Jihomoravský kraj na poli mezinárodní vědy: SoMoPro program jako součást Regionální inovační strategie. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Vyd. první. Liberec : VÚTS a.s., 2012. ISBN 978-80-87184-33-2, pp. 20-25. 2012, Státní zámek Sychrov.


more

 
2006

SUCHÁNEK, Petr - ŠKAPA, Radoslav - ČÁSTEK, Ondřej - DOLEŽAL, Michael - KUBÁTOVÁ, Eva - KLAPALOVÁ, Alena - KRIŠTOF, Martin - VALOUCH, Petr.
Business Management in the Czech Republic. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 90 pp. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.


more

 
2003

FORET, Miroslav - KAŠPAROVÁ, Klára - DOLEŽAL, Michael - ŠKAPA, Radoslav.
Marketing. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 pp.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
Vývojové tendence PR jako důležitého nástroje marketingu. In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivit v málo rozvinutých regiónoch krajín strednej a východnej Európy. Vyd. první. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislavě, Podnikohospodárská fakulta Košice, 2003. ISBN 80-225-1723-2, pp. 59 - 64. 2003, Zámutov, Slovensko.


more

 
2002

DOLEŽAL, Michael - TAYLOR, Charles R. - BONNER, Greg P..
Advertising in the Czech Republic: Czech Perceptions of Effective Advertising and Advertising Clutter. New Directions in International Advertising Research, USA, Elsevier Science Ltd. ISSN 0-7623-0950-4, 2002, no. 12, pp. 137-148.


more

 

SEKOT, Aleš - DOLEŽAL, Michael.
Marketing v kostce. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 104 pp. ISBN 80-210-2935-8.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
Marketingový mix pro přímé zahraniční investice. In Systémové řízení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2831-9, pp. 62-65. 12. - 13. června 2002, ESF MU Brno.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
Proměny FDI v ČR v roce 2002. In Sborník prací VI. diskusního fóra doktorandů FPH. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0404-9, pp. 94-101. 4/12/2002, Praha Vysoká škola ekonomická.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
The Changes in FDI in the Czech Republic in 2002. In Socialwissenschaflichen Kontexte der europäischen Integration. 1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-579-1, pp. 142-145. září 2002, PF JČU České Budějovice.


more

 
2001

DOLEŽAL, Michael.
Czech Republic: Friendly Environment for Foreign Investments. 1. vydání. Torun, Poland : Nicholas Copernicus University, 2001. ISBN 83-231-1327-0, 277 pp.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
FDI in the Czech Republic: Decade of its presence. In Public Relations na tle problemow zarzadzania. Vyd. první. Wroclaw : Wyzsza Szkola Zarzadzania "Edukacja", 2001. ISBN 83-87708-90-9, pp. 303-310.


more

 
2000

DOLEŽAL, Michael.
Approach of the Czech Republic Towards International Investments. In Economic Theory and Transformation. 1. vyd. Brno : ESF MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2402-X, pp. 30-37. září 1997, Torun, Polsko.


more

 
1998

DOLEŽAL, Michael.
Financování skotských univerzit. Univerzitní noviny, Brno, NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana. ISSN 1211-6866, 1998, vol. 5, no. 6, pp. 18-97.


more

 

DOLEŽAL, Michael.
Program Socrates v roce 1998. Univerzitní noviny, Brno, NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana. ISSN 1211-6866, 1998, vol. V, no. 1, pp. 7-8.


more

 
1997

DOLEŽAL, Michael.
Pracovní setkání MIBP-PECO. Univerzitní noviny, Brno, NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana. ISSN 1211-6866, 1997, vol. 4, no. 11, pp. 21-88.


more

 
1996

DOLEŽAL, Michael - POŽÁR, Michal.
Participace na vyučování je klíčem k úspěchu. Hospodářské noviny, příloha Kariéra, Praha, Economia. ISSN 0862-9587, 1996, vol. XL, no. 37, pp. 15-29.


more

 
1995

DOLEŽAL, Michael.
Manažerský kurz v Kremži a Blansku. Univerzitni noviny, Brno, . ISSN 1211-6866, 1995, vol. II, no. 9, pp. 8-38.


more

 

DOLEZAL, Michael.
Privatization in Eastern Europe. Vyd. první. Maastricht, The Netherlands : University of Limburg, 1995. 12-16, 32 pp.


more

 

FORET, Miroslav - DOLEŽAL, Michal.
Small Business and the SBDC in the Czech Republic. In Moving to Sustainability. Vyd. 1. USA : USA, 1995. ISBN 0-185-9722-7, pp. 104-113. 1995, USA.


more