Project details

 

Zvýšení konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity prostřednictvím informací na www stránkách a v médiích

Project Identification:ROZV/7/23/2009
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor:link to a new windowMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
Programme / Project Type:Development Programmes -
MU Faculty/Unit:
Rector's Office
MU Investigator:Mgr. Tereza Fojtová
Project Team Member:Bc. Karolína Blinková
Mgr. Pavel Budík
RNDr. Petra Budíková, Ph.D.
Jarmila Kafková
Mgr. Tereza Knířová
RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.
Ing. Josef Kotrba
Mgr. Jaromír Ocelka
Mgr. Petra Polčáková
Mgr. David Povolný
Ing. Markéta Soukupová, MBA
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Mgr. Michal Vičar
Mgr. Martina Vlková, MPA