Řešené projekty [2016]

Projektů v roce 2016 je celkem: 19


Aktualizace jednotného vizuálního stylu MU (ROZV/10/2016)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Česko-německé sympozium (RP/243/16)
Řešitel na MU:Bc. Ing. Barbora Hašková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:3/2016 - 7/2016
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Elektronický celostátní časopis o vysokoškolské politice a vysokém školství (ROZV/18/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Petra Polčáková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
E-shop Masarykovy univerzity (ROZV/13/2016)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Institucionální webová prezentace (ROZV/12/2016)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Komunikace prostřednictvím nových médií a multimédia (ROZV/17/2016)
Řešitel na MU:Mgr. David Povolný
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Kurzy v domovech pro seniory 2016 (JMK/036953/16/OSV)
Řešitel na MU:Bc. Ing. Barbora Hašková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:3/2016 - 12/2016
Investor/Program: Jihomoravský kraj / Jiné projekty dotačního charakteru mimo oblast výzkumu a vývoje
více
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
Řešitel na MU:Ing. Soňa Janíková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Poradenství na MU a vývoj portálu (ROZV/09/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Šárka Karmazínová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Realizace komunikační strategie MU (ROZV/11/2016)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Restructuring and development of doctoral studies in Azerbaijan in line with requirements of European higher education area (561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2)
Řešitel na MU:Mgr. Dominika Hobzová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:10/2015 - 12/2018
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností (ROZV/C12/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Soňa Nantlová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj akademického prostředí (ROZV/20/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Eva Doležalová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj kompetencí a podpora mezioborovosti u studentů doktorského studia na MU (ROZV/22/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Roman Badík
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj mechanismů zajišťování kvality (ROZV/03/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Soňa Nantlová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Strategické plánování a institucionální výzkum (ROZV/15/2016)
Řešitel na MU:Ing. Bc. Šárka Řehořová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Strategie interní komunikace (ROZV/19/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Martina Fojtů
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC (621368)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:6/2014 - 5/2019
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Zvýšení mezinárodní prestiže výzkumu na MU (ROZV/21/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Roman Badík
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více