Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 19


Aktualizace jednotného vizuálního stylu MU (ROZV/10/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Česko-německé sympozium (RP/243/16)
MU Investigator:Bc. Ing. Barbora Hašková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2016 - 7/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Elektronický celostátní časopis o vysokoškolské politice a vysokém školství (ROZV/18/2016)
MU Investigator:Mgr. Petra Polčáková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
E-shop Masarykovy univerzity (ROZV/13/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Institucionální webová prezentace (ROZV/12/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Komunikace prostřednictvím nových médií a multimédia (ROZV/17/2016)
MU Investigator:Mgr. David Povolný
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Kurzy v domovech pro seniory 2016 (JMK/036953/16/OSV)
MU Investigator:Bc. Ing. Barbora Hašková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2016 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Poradenství na MU a vývoj portálu (ROZV/09/2016)
MU Investigator:Mgr. Šárka Karmazínová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Realizace komunikační strategie MU (ROZV/11/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Restructuring and development of doctoral studies in Azerbaijan in line with requirements of European higher education area (561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2)
MU Investigator:Mgr. Dominika Hobzová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:10/2015 - 12/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností (ROZV/C12/2016)
MU Investigator:Mgr. Soňa Nantlová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj akademického prostředí (ROZV/20/2016)
MU Investigator:Mgr. Eva Doležalová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj kompetencí a podpora mezioborovosti u studentů doktorského studia na MU (ROZV/22/2016)
MU Investigator:Mgr. Roman Badík
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj mechanismů zajišťování kvality (ROZV/03/2016)
MU Investigator:Mgr. Soňa Nantlová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Strategické plánování a institucionální výzkum (ROZV/15/2016)
MU Investigator:Ing. Bc. Šárka Řehořová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Strategie interní komunikace (ROZV/19/2016)
MU Investigator:Mgr. Martina Fojtů
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC (621368)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:6/2014 - 5/2019
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Zvýšení mezinárodní prestiže výzkumu na MU (ROZV/21/2016)
MU Investigator:Mgr. Roman Badík
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more