Publication details

 

FDI in the Czech Republic: Decade of its presence

Basic information
Original title:FDI in the Czech Republic: Decade of its presence
Author:Michael Doležal
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:FDI; flow of capital; CzechInvest

Republika Czeska osiagnela w transformacji znaczace wyniki pod wzgledem zaangazowania kapitalu zagranicznego w bezposrednie inwestycje. Z punktu widzenia tematu konferencji interesujace sa te partie tekstu, ktore dotycza dzialalnosci fachowej agencji, udzielajacej bezplatnej, szeroko zakrojonej pomocy, glownie informacyjnej dla inwestorow. Ale o rezultatach zaangazowania zahranicy decydowalo polozenie oraz obiektzwne warunki ekonomiczne Czech.