Publication details

 

FDI in the Czech Republic: Decade of its presence

Basic information
Original title:FDI in the Czech Republic: Decade of its presence
Author:Michael Doležal
Further information
Citation:DOLEŽAL, Michael. FDI in the Czech Republic: Decade of its presence. In Public Relations na tle problemow zarzadzania. první. Wroclaw: Wyzsza Szkola Zarzadzania "Edukacja", 2001. s. 303-310, 310 s. ISBN 83-87708-90-9.Export BibTeX
@inproceedings{364491,
author = {Doležal, Michael},
address = {Wroclaw},
booktitle = {Public Relations na tle problemow zarzadzania},
edition = {první},
keywords = {FDI; flow of capital; CzechInvest},
language = {eng},
location = {Wroclaw},
isbn = {83-87708-90-9},
pages = {303-310},
publisher = {Wyzsza Szkola Zarzadzania "Edukacja"},
title = {FDI in the Czech Republic: Decade of its presence},
year = {2001}
}
Original language:English
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:FDI; flow of capital; CzechInvest

Republika Czeska osiagnela w transformacji znaczace wyniki pod wzgledem zaangazowania kapitalu zagranicznego w bezposrednie inwestycje. Z punktu widzenia tematu konferencji interesujace sa te partie tekstu, ktore dotycza dzialalnosci fachowej agencji, udzielajacej bezplatnej, szeroko zakrojonej pomocy, glownie informacyjnej dla inwestorow. Ale o rezultatach zaangazowania zahranicy decydowalo polozenie oraz obiektzwne warunki ekonomiczne Czech.